Biblioteka cyfrowa

Regulamin Biblioteki Cyfrowej Portalu "pamięć.pl"

1. Biblioteki Cyfrowej Portalu "pamięć.pl" udostępnia materiały w celu:

  • realizacji zadań nałożonych w ramach art. 53 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • umożliwienia powszechnego i nieograniczonego dotarcia do efektów pracy Instytutu Pamięci Narodowej

2. W Bibliotece Cyfrowej Portalu "pamięć.pl" umieszczone są dzieła, które podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.

3. Użytkownik ma prawo do swobodnego dostępu do wydawnictw umieszczonych w Bibliotece Cyfrowej Portalu "pamięć.pl"

4. Wydawnictwa mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny - do celów naukowych i edukacyjnych.

5. Wydawnictw dostępnych na stronach Biblioteki Cyfrowej Portalu "pamięć.pl" nie można zmieniać, drukować, powielać, publikować

6. Wydawnictwa dostępne na stronach Biblioteki Cyfrowej Portalu "pamięć.pl" nie mogą być wykorzystywane w przedsięwzięciach komercyjnych

7. Warunkiem skorzystania z wydawnictw dostępnych na stronach Biblioteki Cyfrowej Portalu "pamięć.pl"

jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

 

Liczba wejść: 53474, od 19.06.2015