Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

nr 1/2002

 • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 1 2002
  Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 1 2002

KALENDARIUM IPN

ROZMOWY BIULETYNU

 • CENA WYGRANEJ. O problemach wsi w PRL z Tomaszem Berezą, Leszkiem Próchniakiem, Ryszardem Śmietanka-Kruszelnickim rozmawia Barbara Polak

PRAWO I HISTORIA

 • Dariusz Wituszko - SKAZANI PRZEZ WYMIAR NIESPRAWIEDLIWOŚCI
 • Stanisław Jankowiak - REFORMA ROLNA

KOMENTARZE HISTORYCZNE

 • Stanisław Jankowiak - WIELKOPOLSKI KUŁAK WROGIEM SOCJALISTYCZNEGO PAŃSTWA
 • Tomasz Rochatka, Barbara Rochatka - KOLEKTYWIZACJA W POLSCE W LATACH 1948-1956
 • Agnieszka Łuczak - ZIEMIAŃSTWO WIELKOPOLSKIE W CZASIE REFORMY ROLNEJ
 • Małgorzata Choma-Jusińska - NIEZALEŻNY RUCH ZAWODOWY ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

DYSKUSJE

 • POLITYKA WOBEC HISTORII, HISTORIOGRAFIA WOBEC POLITYKI: PRL i III RZECZPOSPOLITA

RELACJE I WSPOMNIENIA

 • Mariusz Feszler - WYPRACOWANIE
 • Józef Gorlikowski - ROK 1945

WYSTAWY

 • Agnieszka Rudzińska - "STAN WOJENNY - SPOJRZENIE PO DWUDZIESTU LATACH"
 • Ewa Rogalewska - WYSTAWA "STAN WOJENNY - SPOJRZENIE PO DWUDZIESTU LATACH" W BIAŁYMSTOKU

KONKURSY

 • ARCHIWUM ZNALEZIONE W SZUFLADZIE. MŁODZIEŻ O STANIE WOJENNYM

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Liczba wejść: 67406, od Data publikacji 01.01.2002