Biuletyn IPN (od 2017)

Biuletyn IPN 3/2017

Druga konspiracja, podziemie niepodległościowe po drugiej wojnie światowej – to główny temat nowego numeru (3/136) „Biuletynu IPN”, który trafił do sprzedaży w placówkach Poczty Polskiej i salonach Empik. Nie zabrakło w nim pytania o kryteria, według których zaliczamy bohaterów do panteonu Wyklętych-Niezłomnych.

Zostały przedstawione polityczne i wojskowe ugrupowania zmagające się o niepodległość Ojczyzny. Autorzy zastanawiają się także, czy zainteresowanie współczesnej młodzieży losami Wyklętych to tylko przejściowa moda, czy coś więcej. Czy młodzi, którzy chętnie noszą koszulki z wizerunkami Łupaszki, Inki, Zapory, sięgają też do książek, czasopism, by poznać swoich bohaterów?

Zgodnie z zapowiedzią redakcja kontynuuje cykl „Polskie rodziny” – tym razem przedstawiono Lutosławskich. Na przykładzie konkretnych rodzin ukazano też konsekwencje dekretu Bieruta.

Z okazji 40-lecia przypomniano Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, jedno z ważniejszych środowisk opozycji w PRL. W rubryce „Ludzie wolności”, poświęconej obcokrajowcom, którzy przyczynili się do upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, Czytelnicy odnajdą kardynała Jana Chryzostoma Korca, przez dziesięciolecia w podziemiu pełniącego misję kapłańską w komunistycznej Czechosłowacji.

Wielu Czytelników zaciekawić mogą: opis spędzonego na zesłaniu dzieciństwa Bogumiła Hałacińskiego, syna autora Pierwszej Brygady, oraz rozmowa z Andrzejem Markiem Ostrowskim, znanym ze zdjęcia jako chłopiec siedzący na kolanach rotmistrza Pileckiego.

Do „Biuletynu IPN” dołączono płytę DVD z filmem „Mój przyjaciel Laluś” w reżyserii Dariusza Walusiaka.


SPIS TREŚCI NUMERU

Druga konspiracja

 • Adam Hlebowicz – Kto Wyklęty, kto Niezłomny?
 • Filip Musiał – Dlaczego powstał WiN?
 • Dawid Golik – W akcie samoobrony. Aktywizacja podziemia niepodległościowego w Małopolsce wiosną 1945 r.
 • Ksawery Jasiak – Sieradzcy żołnierze „Warszyca”
 • Piotr Niwiński – Podziemie niepodległościowe na Pomorzu
 • Tomasz Łabuszewski – Ruch Oporu Armii Krajowej na Mazowszu
 • Dariusz Walusiak – Wolni w zniewolonym kraju
 • Kajetan Rajski – Pokolenie odzyskane?

Polskie rodziny

 • Agnieszka Łuczak – Talent dla Polski. Rodzina Lutosławskich

Sylwetki

 • Grzegorz Ostasz – „Orlik”, który uniknął sideł. Kazimierz Dziekoński

Bohater ...i zdrajca

 • Jakub Gołębiewski – Jerzy Zakulski i Roman Burczak-Abramowicz

Komentarze historyczne

 • Ewa Żaboklicka – Grabież w świetle prawa. „Warszawski” dekret Bieruta z 1945 r.
 • Cecylia Kuta – W obronie praw człowieka
 • Marcin Majewski – Polscy uchodźcy w Câmpulung-Muşcel w Rumunii
 • Magdalena Łysiak – Festiwal Filmowy NNW. Jedyne takie miejsce

Ludzie wolności

 • Andrzej Grajewski – Kardynał z katakumb. Ján Chryzostom Korec (1924–2015)

Tu byłem

 • Kinga Hałacińska – Kazali się szybko pakować. Wojenne losy Bogumiła Hałacińskiego
 • Czego nauczył mnie Rotmistrz? Z Andrzejem Markiem Ostrowskim rozmawia Jarosław Wróblewski

Miejsce na mapie

 • Leszek Rysak – Huta Pieniacka istnieje nie tylko w sercach…

Książki

 • Krzysztof Tarka – Portret emigranta

BIULETYN IPN:  

Kolegium:

dr Adam Dziuba,

dr Wojciech Frazik,

dr hab. Waldemar Grabowski,

dr Kazimierz Krajewski,

dr Mariusz Krzysztofiński,

dr Sebastian Ligarski,

dr Agnieszka Łuczak,

dr Marcin Majewski,

dr hab. Filip Musiał,

dr Wojciech Muszyński,

Jan M. Ruman,

dr hab. Krzysztof Sychowicz,

Anna Zechenter

    

Redaguje zespół:

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
(tel. 22 5818813,
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl),

dr Filip Gańczak
(filip.ganczak@ipn.gov.pl),

Jakub Gołębiewski
(jakub.golebiewski@ipn.gov.pl),

Romuald Niedzielko –
zastępca redaktora naczelnego
(romuald.niedzielko@ipn.gov.pl),

Jan M. Ruman – redaktor naczelny
(jan.ruman@ipn.gov.pl),

Andrzej Sujka (andrzej.sujka@ipn.gov.pl),

Piotr Życieński – fotoreporter

    

Sekretariat:

Maria Wiśniewska
(tel. 22 5818819,
maria.wisniewska@ipn.gov.pl)

Projekt graficzny i okładka:
Sylwia Szafrańska

Łamanie:
Wojciech Czaplicki

Adres redakcji:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 9323, od Data publikacji 15.03.2017