Biuletyn IPN (od 2017)

Biuletyn IPN 4/2017

Pamięć i polityka historyczna – główne tematy kwietniowego numeru „Biuletynu IPN”.

Najnowszy numer „Biuletynu IPN”, który trafił do sprzedaży na pocztach, w empikach i w księgarniach IPN przypomina zbrodnie niemieckie i sowieckie z okresu II wojny światowej. Odpowiada na pytanie, dlaczego ważna jest prawda i pamięć o rzezi Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Z historii powojennej przedstawiono: Akcję „Wisła”, pokolenia czerwonej elity PRL oraz znaczenie opozycji w komunistycznej Polsce. Istotnym tematem jest polityka historyczna w ujęciu prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz prezesa IPN Janusza Kurtyki i ministra Tomasza Merty. Rozważaniom o polityce historycznej Niemiec towarzyszą postulaty wobec współczesnej polskiej polityki historycznej. Sławomir Cenckiewicz na podstawie odnalezionych dokumentów ciekawie przedstawił kłamstwo katyńskie jako genezę LWP. Z Katyniem łączą się też losy prześladowanej przez lata córki jednego z poległych tam oficerów, wybitnej montażystki filmowej. Kilka słów prawdy przekreśliło jej karierę. W rubryce „ABC” służącej odkłamywaniu pojęć używanych przez historyków znalazł się mit wielkiej wojny ojczyźnianej. Redakcja konsekwentnie ukazuje „Polskie Rodziny” – tym razem rodzinę bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przypomniano także stanowisko Prymasa Tysiąclecia wobec robotniczej i rolniczej „Solidarności”.

Do numeru dołączono płytę CD z balladami Lecha Makowieckiego „Katyń 1940 – ostatni list”.

   

   

SPIS TREŚCI NUMERU

Pamięć i polityka historyczna

 • Agnieszka Łuczak – Wahadło pamięci. (Nie)wiedza o zbrodniach niemieckich
 • Joanna Lubecka – Mój dziadek nie był nazistą. Rozważania o niemieckiej pamięci
 • Sławomir Kalbarczyk – Spisane czyny. Pamięć o sowieckich zbrodniach
 • Leon Popek – Pamięć o Wołyniu i Małopolsce Wschodniej
 • Jan Pisuliński – Akcja specjalna „Wisła”
 • Mirosław Szumiło – Czerwona elita. Komuniści u władzy w Polsce
 • Cecylia Kuta – Pamięć opozycji – opozycja w pamięci

Polskie rodziny

 • Milena Kindziuk – Bez światłocienia. Dom Popiełuszków

Nauczanie Prymasa Tysiąclecia

 • Rafał Łatka – Kardynał Stefan Wyszyński wobec Solidarności

Komentarze historyczne

Teczki

 • Sławomir Cenckiewicz – Katyńska geneza LWP

Tu byłem

 • Filip Gańczak – Katyńskie piętno

ABC

 • Filip Musiał – Wielka wojna ojczyźniana

BIULETYN IPN:  

Kolegium:

dr Adam Dziuba,

dr Wojciech Frazik,

dr hab. Waldemar Grabowski,

dr Kazimierz Krajewski,

dr Mariusz Krzysztofiński,

dr Sebastian Ligarski,

dr Agnieszka Łuczak,

dr Marcin Majewski,

dr hab. Filip Musiał,

dr Wojciech Muszyński,

Jan M. Ruman,

dr hab. Krzysztof Sychowicz,

Anna Zechenter

    

Redaguje zespół:

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
(tel. 22 5818813,
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl),

dr Filip Gańczak
(filip.ganczak@ipn.gov.pl),

Jakub Gołębiewski
(jakub.golebiewski@ipn.gov.pl),

Romuald Niedzielko –
zastępca redaktora naczelnego
(romuald.niedzielko@ipn.gov.pl),

Jan M. Ruman – redaktor naczelny
(jan.ruman@ipn.gov.pl),

Andrzej Sujka (andrzej.sujka@ipn.gov.pl),

Piotr Życieński – fotoreporter

    

Sekretariat:

Maria Wiśniewska
(tel. 22 5818819,
maria.wisniewska@ipn.gov.pl)

Projekt graficzny i okładka:
Katarzyna Szubka

Łamanie:
Katarzyna Szubka

Adres redakcji:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 9186, od Data publikacji 12.04.2017