Biuletyn IPN (od 2017)

Biuletyn IPN nr 1–2/2018

Przypominamy numer 1-2/2018 "Biuletynu IPN" w formacie pdf. Zasadniczy blok artykułów dotyczy obozów koncentracyjnych stworzonych przez hitlerowskie Niemcy – jeszcze przed wojną w Rzeszy (Dachau czy Sachsenhausen), a potem także na ziemiach podbitej Polski (Auschwitz i wiele innych).

Szczególnie polecamy artykuł Technologia śmierci, analizujący założenia ideowe i praktyczne działanie systemu miejsc odosobnienia i pracy przymusowej, przeznaczonych dla rzeczywistych i domniemanych przeciwników politycznych NSDAP, przestępców kryminalnych, przedstawicieli „ras niepełnowartościowych” (głównie Żydów i Cyganów, skazanych w końcu na całkowitą zagładę), później także jeńców wojennych, księży, zwłaszcza katolickich, i wszystkich, którzy nie podporządkowali się totalitarnej władzy.

Spośród więźniów wyjątkowe miejsce zajmuje rotmistrz Witold Pilecki, ochotnik do Auschwitz, konspirator, autor raportu o tym piekle.

Tereny Gusen – miejsca kaźni polskiej inteligencji – przez wiele powojennych lat niszczały. O godne upamiętnienie ofiar obozu upomnieli się dopiero przedstawiciele lokalnej społeczności i polskie władze. Referujemy dzisiejsze kłopoty Niemców i Austriaków z pamięcią o zbrodniach ich przodków.

Jasnym epizodem okupacyjnej nocy jest niezwykła misja sierżanta Wehrmachtu, który uratował przed profanacją relikwie św. Wojciecha.

Do numeru w wersji papierowej dołączono DVD z filmami dokumentalnymi: Z Jarosławia do Auschwitz i Emisariusz kardynała.

   
 

   


SPIS TREŚCI

Obozy koncentracyjne

 • Agnieszka Łuczak – Sarenka z Mauthausen
 • Anna Zechenter – Piekło po niemiecku według Pileckiego
 • Anna Przybyll – KL Gusen w pamięci historycznej Austrii
 • Joanna Lubecka – Auschwitz? Nigdy nie słyszałem…
 • Ks. Sławomir Kęszka – Posługa polskich księży w KL Dachau i jej upamiętnienie
 • Magdalena Dzienis-Todorczuk – Niemiecki karny obóz pracy w Knyszynie (1941–1944)
 • Marek Klecel – Technologia śmierci. Niemieckie obozy zagłady

Polskie rodziny

 • Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska – Rutkowscy
 • Dominika Pawlikowska – Rodzina naznaczona wojną [Wiewiórkowscy]

Tu byłem

 • Aleksandra Pietrowicz, Jacek Żurek – Więzienno-obozowe wspomnienia Wandy Serwańskiej

Sylwetki

 • Tomasz Łabuszewski – „Zeus” przebiegły [Leon Smoleński]

Komentarze historyczne

 • Waldemar Kowalski – Niezwykła misja sierżanta Wehrmachtu
 • Monika Komaniecka-Łyp – Totalna inwigilacja małopolskiej opozycji
 • Cecylia Kuta – Sprawa Chojeckiego

Ludzie wolności

 • Justyna Błażejowska – Jerzy Łojek. Historyk w służbie Niepodległości

Reportaże

 • Jadwiga Szumniak-Zdonek – Śladami rodaków. Relacja z wyjazdu edukacyjnego do Rumunii

Książki

 • Zbigniew Stanuch – Kobiety z Ravensbrück. Historia niemieckiego obozu według Sarah Helm

Wspomnienie

 • Wojciech Kujawa – Więzienie było moim pierwszym uniwersytetem. Irena Bellert (1919–2017)

 

BIULETYN IPN:  

Kolegium:

dr hab. Adam Dziuba,

dr Wojciech Frazik,

dr hab. Waldemar Grabowski,

dr Kazimierz Krajewski,

dr Mariusz Krzysztofiński,

dr Sebastian Ligarski,

dr Agnieszka Łuczak,

dr Marcin Majewski,

dr hab. Filip Musiał,

dr Wojciech Muszyński,

Jan M. Ruman,

dr hab. Krzysztof Sychowicz,

Anna Zechenter

    

Redaguje zespół:

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
(tel. 22 5818813,
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl),

dr Filip Gańczak
(filip.ganczak@ipn.gov.pl),

Jakub Gołębiewski
(jakub.golebiewski@ipn.gov.pl),

Romuald Niedzielko –
zastępca redaktora naczelnego
(romuald.niedzielko@ipn.gov.pl),

Jan M. Ruman – redaktor naczelny
(jan.ruman@ipn.gov.pl),

Andrzej Sujka (andrzej.sujka@ipn.gov.pl),

Piotr Życieński – fotoreporter

    

Sekretariat:

Maria Wiśniewska
(tel. 22 5818819,
maria.wisniewska@ipn.gov.pl)

Projekt graficzny:
Sylwia Szafrańska

Projekt okładki i łamanie:
Kasia Dziedzic-Boboli

Adres redakcji:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 16241, od Data publikacji 24.01.2019