Patroni naszych ulic

Generał brygady Elżbieta Zawacka „Zo" (1909-2009)

Elżbieta Zawacka do swoich ostatnich dni działała na rzecz zachowania pamięci o wojennej działalności niepodległościowej Polaków. Została odznaczona m.in. Orderem Orła Białego w 1995 r. oraz uhonorowana tytułem Kustosza Pamięci Narodowej w 2002 r.

W 2006 r. na wniosek środowisk kombatanckich awansowano ją do stopnia generała brygady w stanie spoczynku. Zmarła w Toruniu 9 stycznia 2009 r., na 81 dni przed swoimi setnymi urodzinami.

Zapraszamy również do wysłuchania audycji radiowej.

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

 

Liczba wejść: 24831, od Data publikacji 01.10.2015