Patroni naszych ulic

Wincenty Witos (1874–1945)

Wincenty Witos, "wójt z Wierzchosławic”, urodzony w podtarnowskiej wsi w rodzinie chłopskiej, dzięki samozaparciu i pracowitości doszedł do najwyższych godności w państwie.

Był wieloletnim przywódcą ruchu ludowego, jednym z głównych budowniczych II Rzeczypospolitej i trzykrotnym jej premierem.

Zapraszamy do lektury broszury projektu „Patroni naszych ulic" (w załączeniu).

Zachęcamy do udziału w projekcie IPN.

Załączniki do strony

Liczba wejść: 12082, od 18.01.2017