Patroni naszych ulic

  • Major Hieronim Dekutowski „Zapora” (1918–1949) Przez wiele lat miejsce pochówku Hieronima Dekutowskiego i jego żołnierzy było nieznane (symboliczne mogiły majora znajdowały się w Tarnobrzegu i w Lublinie). Dopiero w lecie 2012 r. podczas ekshumacji prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej odnaleziono ich szczątki w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, tzw. Łączce.
  • Stanisław Sojczyński „Warszyc” (1910–1947) Broszura z serii „Patroni naszych ulic".
  • Jan Karski (1914-2000) Jan Karski (właściwie Jan Kozielewski) w czasie II wojny światowej jako kurier Polskiego Państwa Podziemnego utrzymywał kontakt między konspiracyjnymi władzami a Rządem RP na Uchodźstwie, przewożąc na Zachód tajne informacje o życiu w okupowanej Polsce. Jako naoczny świadek potwierdził wiedzę świata o zagładzie Żydów.
  • Jan Rodowicz „Anoda” (1923 –1949) Jan Rodowicz „Anoda” to legenda Szarych Szeregów. Nazywano go ułanem batalionu „Zośka”. Był uczestnikiem słynnej akcji pod Arsenałem i wielu innych działań dywersyjnych. Należał do pierwszego pokolenia, które przyszło na świat w wolnej II Rzeczypospolitej i które musiało stoczyć walkę z dwoma okupantami. Był jednym z ludzi, o których przez długie lata mówiło się tylko szeptem...
  • Stefan Starzyński (1893-1939) 27 października 1939 roku gestapo aresztowało Stefana Starzyńskiego, ekonomistę, polityka i publicystę, prezydenta Warszawy w latach 1934–1939, szefa cywilnej obrony stolicy w 1939 r. Zapraszamy do pobrania poświęconej prezydentowi broszury, wydanej w serii „Patroni naszych ulic".
  • Janusz Korczak (1878 [1879]-1942) Szanowni Państwo, wielu ulicom i placom, przy których mieszkamy i pracujemy, patronują postaci historyczne. Wśród nich są także osoby, które na trwałe zapisały się w dziejach Polski XX w.
  • Karolina Lanckorońska (1898–2002) Karolina Lanckorońska to jedna z tych osób, które nie wahały się położyć wszystkiego na jednej szali i poświęcić życia dla ojczyzny. Nie przelewała za nią krwi, ale całym swym życiem dawała świadectwo, co to znaczy patriotyzm.
  • Marian Rejewski (1905–1980) Szanowni Państwo, wielu ulicom i placom, przy których mieszkamy i pracujemy, patronują postaci historyczne. Wśród nich są także osoby, które na trwałe zapisały się w dziejach Polski XX w.
  • Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901–1981) W 2016 r. przypada 1050. rocznica chrztu Polski i 50. rocznica obchodów milenijnych. Zdaniem wielu historyków, nie byłoby dziś tak silnego autorytetu Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, gdyby nie determinacja kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  • Generał brygady Elżbieta Zawacka „Zo" (1909-2009) Elżbieta Zawacka do swoich ostatnich dni działała na rzecz zachowania pamięci o wojennej działalności niepodległościowej Polaków. Została odznaczona m.in. Orderem Orła Białego w 1995 r. oraz uhonorowana tytułem Kustosza Pamięci Narodowej w 2002 r.