Patroni naszych ulic

  • Generał brygady Antoni Chruściel (1895–1960) W historii Polski mało jest postaci tak mocno utożsamianych w pamięci narodu z jednym wydarzeniem jak gen. Antoni Chruściel „Monter”, dowódca powstania warszawskiego.
  • Kazimierz Bartel (1882–1941) Życie Kazimierza Bartla to znakomita ilustracja powiedzenia: „Okoliczności są niczym, charakter wszystkim”.
  • Danuta Siedzikówna „Inka” (1928–1946) Do krewnych dotarł gryps, w którym Danuta napisała: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”.
  • Rotmistrz Witold Pilecki (1901–1948) Żołnierz niezłomny, żołnierz wyklęty, żołnierz „Rzeczypospolitej utraconej”, ostatni ułan Rzeczypospolitej, „ochotnik do Auschwitz”, jeden z sześciu najodważniejszych ludzi europejskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Jest symbolem Polski, która – w wyniku działań okupujących ją sowieckiej Rosji i hitlerowskich Niemiec – została bezpowrotnie utracona.
  • Generał August Emil Fieldorf „Nil” (1895-1953) Postać gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” uosabia los Polaka w XX w. Należał do tej garstki, która w szeregach Strzelca przygotowywała się do walki o niepodległość, kiedy większość społeczeństwa nawet nie marzyła o takiej możliwości. Mimo że „krzyczeli, żeśmy stumanieni”, poszedł w bój w szeregach Legionów Józefa Piłsudskiego, by wywalczyć Ojczyźnie wolność.
  • Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947–1984) Ks. Jerzy jako duszpasterz warszawskich hutników i pielęgniarek, a także medyków i młodych strażaków, ewangelizował ludzi dotkniętych niesprawiedliwością stanu wojennego.
  • Pułkownik Łukasz Ciepliński (1913–1951) Broszura z serii „Patroni naszych ulic".
  • Generał Stefan Rowecki „Grot” (1895–1944) Generał Stefan Rowecki „Grot” – twórca i dowódca Armii Krajowej, podziemnego wojska polskiego w okupowanym kraju, bez wątpienia najważniejsza osoba w hierarchii polskiej konspiracji, jedyny, który mógł powiedzieć o sobie: „Armia Krajowa to ja”.
  • Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku Pomimo symbolu, jakim stała się bohaterska obrona słynnego gmachu Poczty Polskiej z Heveliusplatz w Gdańsku 1 września 1939 r., zaskakująco wiele kwestii z nią związanych pozostaje nadal niejasnych.
  • Ryszard Kaczorowski (1919-2010) W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ”Patroni naszych ulic” Instytutu Pamięci Narodowej chcielibyśmy przybliżyć Państwu postać Ryszarda Kaczorowskiego, harcerza, działacza emigracyjnego, przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie.