Patroni naszych ulic

  • Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901–1981) Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901–1981) Zdaniem wielu historyków, nie byłoby dziś tak silnego autorytetu Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, gdyby nie determinacja kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  • Generał brygady Elżbieta Zawacka „Zo" (1909-2009) Generał brygady Elżbieta Zawacka „Zo" (1909-2009) Elżbieta Zawacka do swoich ostatnich dni działała na rzecz zachowania pamięci o wojennej działalności niepodległościowej Polaków. Została odznaczona m.in. Orderem Orła Białego w 1995 r. oraz uhonorowana tytułem Kustosza Pamięci Narodowej w 2002 r.
  • Generał brygady Antoni Chruściel (1895–1960) Generał brygady Antoni Chruściel (1895–1960) W historii Polski mało jest postaci tak mocno utożsamianych w pamięci narodu z jednym wydarzeniem jak gen. Antoni Chruściel „Monter”, dowódca powstania warszawskiego.
  • Kazimierz Bartel (1882–1941) Kazimierz Bartel (1882–1941) Życie Kazimierza Bartla to znakomita ilustracja powiedzenia: „Okoliczności są niczym, charakter wszystkim”.
  • Danuta Siedzikówna „Inka” (1928–1946) Danuta Siedzikówna „Inka” (1928–1946) Do krewnych dotarł gryps, w którym Danuta napisała: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”.
  • Rotmistrz Witold Pilecki (1901–1948) Rotmistrz Witold Pilecki (1901–1948) Żołnierz niezłomny, żołnierz wyklęty, żołnierz „Rzeczypospolitej utraconej”, ostatni ułan Rzeczypospolitej, „ochotnik do Auschwitz”, jeden z sześciu najodważniejszych ludzi europejskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Jest symbolem Polski, która – w wyniku działań okupujących ją sowieckiej Rosji i hitlerowskich Niemiec – została bezpowrotnie utracona.
  • Generał August Emil Fieldorf „Nil” (1895-1953) Generał August Emil Fieldorf „Nil” (1895-1953) Postać gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” uosabia los Polaka w XX w. Należał do tej garstki, która w szeregach Strzelca przygotowywała się do walki o niepodległość, kiedy większość społeczeństwa nawet nie marzyła o takiej możliwości. Mimo że „krzyczeli, żeśmy stumanieni”, poszedł w bój w szeregach Legionów Józefa Piłsudskiego, by wywalczyć Ojczyźnie wolność.
  • Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947–1984) Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947–1984) Ks. Jerzy jako duszpasterz warszawskich hutników i pielęgniarek, a także medyków i młodych strażaków, ewangelizował ludzi dotkniętych niesprawiedliwością stanu wojennego.
  • Pułkownik Łukasz Ciepliński (1913–1951) Pułkownik Łukasz Ciepliński (1913–1951) Broszura z serii „Patroni naszych ulic".
  • Generał Stefan Rowecki „Grot” (1895–1944) Generał Stefan Rowecki „Grot” (1895–1944) Generał Stefan Rowecki „Grot” – twórca i dowódca Armii Krajowej, podziemnego wojska polskiego w okupowanym kraju, bez wątpienia najważniejsza osoba w hierarchii polskiej konspiracji, jedyny, który mógł powiedzieć o sobie: „Armia Krajowa to ja”.