Patroni naszych ulic

  • Anna Walentynowicz (1929-2010) W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ”Patroni naszych ulic” Instytutu Pamięci Narodowej chcielibyśmy przybliżyć Państwu postać Anny Walentynowicz, działaczki opozycyjnej w PRL, legendy „Solidarności”.
  • Generał Kazimierz Sosnkowski (1885–1969) Niewielu jest Polaków, którzy talentami politycznymi i wojskowymi, niezłomnością charakteru, olbrzymią wiedzą z rozmaitych dziedzin nauki i sztuki, wreszcie niedającymi się przecenić zasługami i zdobyczami dla ojczyzny mogą się równać z gen. Kazimierzem Sosnkowskim.