Publikacje

Bartłomiej Noszczak, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953–1956 - pliki pdf, epub i mobi do pobrania z Biblioteki Cyfrowej portalu edukacyjnego IPN Pamięć.pl

Prezentowana praca opisuje działania komunistycznego aparatu władzy wobec Kościoła w okresie izolacji prymasa Stefana Wyszyńskiego (1953–1956). Autora interesowały zarówno założenia polityki wyznaniowej formułowane przez centralne organy władzy, jak i ich realizacja przez aparat bezpieczeństwa oraz cywilne podmioty administracji. Książka pokazuje za pomocą jakich metod i jak dalece skutecznie państwo wykorzystało izolację kardynała do osiągnięcia własnych celów.


Liczba wejść: 42974, od 27.05.2015