Publikacje

Małgorzata Choma-Jusińska, Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975–1980 - publikacja w formacie epub, pdf i mobi

Książka prezentuje proces formowania się, działalność i specyfikę środowisk opozycyjnych na Lubelszczyźnie w latach 1975–1980. W tym regionie ukształtował się jeden z aktywniejszych ośrodków opozycji w kraju.

Grupa skupiona wokół ukazującego się w Lublinie pisma „Spotkania” odegrała szczególną rolę w rozwoju niezależnego ruchu wydawniczego. Na Lubelszczyźnie powołano też pierwszy Komitet Samoobrony Chłopskiej, co zainicjowało zorganizowaną działalność wśród rolników.

Małgorzata Choma-Jusińska, Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975–1980, seria „Monografie”, t. 51

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

 

Liczba wejść: 34042, od Data publikacji 09.07.2019