Publikacje

Rzeczpospolita wolnych ludzi. Janusz Kurtyka w mediach – wybór wywiadów, artykułów, oświadczeń z lat 2000–2010 - publikacja w formacie epub, pdf i mobi

Obejmując funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dr hab. Janusz Kurtyka stał się jedną z kilku najważniejszych osób współtworzących polską politykę historyczną. Powierzony mu urząd sprawował z jednej strony w okresie, w którym dyskusja o niedawnej przeszłości i sposobach jej upamiętnienia stała się jedną z osi debaty publicznej, z drugiej w czasie, gdy poprawa sytuacji finansowej IPN pozwoliła na znaczące rozwinięcie jego działalności i umocnienie autonomicznej roli Instytutu w życiu społecznym. Wiele rozpoczętych wówczas projektów nosi wyraźny ślad osobistego zaangażowania prezesa Kurtyki i jego sposobu rozumienia roli IPN.

Sprawowanie urzędu prezesa IPN było ukoronowaniem wcześniejszych doświadczeń Janusza Kurtyki, związanych zarówno z badaniem dziejów Polski, jak i z zabiegami o istotną obecność przeszłości we współczesnym życiu narodu. Czas ten niewątpliwie wywarł istotny wpływ nie tylko na jego pojmowanie historii, ale także na rozumienie sensu i znaczenia polskiej państwowości. Skala wyzwań i obowiązków związanych z pełnionym urzędem, a przede wszystkim tragiczna śmierć w kwietniu 2010 r. nie pozwoliły mu ująć tych przemyśleń w formę większego dzieła. Odczytywać je możemy z treści publicznych wystąpień, drobniejszych publikacji oraz udzielonych wywiadów. Ich wybór publikujemy w tym tomie.

Lektura zawartych w nim tekstów pozwala na odczytanie głównych elementów myślenia Janusza Kurtyki o Polsce i polskiej historii. Po pięciu latach ponownie usłyszeć możemy jeden z najważniejszych głosów w polskiej debacie minionej dekady. Głos, którego dziś nie tylko nam – pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej – bardzo brakuje.

Ze Wstępu Łukasza Kamińskiego

 

__________________________________________________________________

Rzeczpospolita wolnych ludzi. Janusz Kurtyka w mediach – wybór wywiadów, artykułów, oświadczeń z lat 2000– 2010, wybór i opracowanie Andrzej Arseniuk i Filip Musiał, Warszawa 2015

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

 (epub)  (mobi) (pdf)

Publikacja w wersji drukowanej do nabycia w księgarni ipn.poczytaj.pl

__________________________________________________________________

 

Spis treści

Słowo wstępne Łukasz Kamiński

Historyk, opozycjonista, państwowiec. Szkic biografii Janusza KurtykiFilip Musiał

Człowiek skrajnie niepodległościowy. Janusz Kurtyka o historii i współczesności Filip Musiał

 

WYWIADY I DEBATY

Celem jest jak najszybsze przejęcie archiwaliów, „Cracovia – Leopolis” 2000, nr 4

Osiem wyroków śmierci, „Gazeta Krakowska”, 7–8 IX 2002

Trzeba na nowo pisać historię, „Dziennik Polski”, 20 VI 2003

Jawne archiwa, „Tygodnik Solidarność” 2005, nr 41

Jestem skrajnie niepodległościowy, „Nasz Dziennik”, 10–11 XII 2005

Nie jestem politykiem, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2006, nr 1–2

IPN w remoncie, „Tygodnik Solidarność” 2006, nr 12

Pamiętać czy wybaczać?, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2006, nr 3–4

Punkt krytyczny został przekroczony, „Kurier Szczeciński”, 31 III–2 IV 2006

Wiosna lustracji, „Nowe Państwo” 2006, nr 2

To był niemiecki obóz, „Gość Niedzielny” 2006, nr 16

Polska polityka historyczna, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2006, nr 5

Dwie rzeczywistości lustracji, „Niezależna Gazeta Polska” 2006, nr 3

Prawda historyczna rozmija się z prawdą sądową, „Życie Warszawy”, 9 V 2006

Fundamentem ma być prawda, „Myśl Polska” 2006, nr 30–31

Lustracja logicznie spójna, „Newsweek” 2006, nr 37

Bez fałszywych bohaterów, „Dziennik Polski”, 2 XI 2006

Nawet Castro był przeciw, „Gazeta Krakowska”, 13 XII 2006

Każdy agent wiedział, co robi, „Dziennik”, 18 I 2007

Esbecy nie będą już anonimowi, „Rzeczpospolita”, 9 V 2007

Wysyłamy sygnały, że komunizm był złem, czerwiec 2007, wywiad nieopublikowany

Powstanie o najwyższą stawkę, Polskie Radio, Program I, 1 VIII 2007 r.

Nowe wydawnictwo IPN – historia żołnierzy wyklętych, Polskie Radio, Program I, 17 I 2008 r.

Największa opozycja antykomunistyczna, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 1–2

„Wygnańcy” to odpowiedź na działania Steinbach, „Dziennik”, 22 II 2008

Kapłan w naukowym kostiumie, „Dziennik Polski”, 23 I 2008

Historia bez wyrywania kartek, „Dziennik Polski”, 20 VI 2008

Nie ma ludzi ze spiżu, „Gość Niedzielny” 2008, nr 26

Powinno powstać muzeum Kresów, „Rzeczpospolita”, 11 VII 2008

W IPN rządzę ja, a nie PiS, „Polska”, 20–21 IX 2008

Nie martwię się o los IPN, „Fakt”, 31 VII 2008

Historia nie jest czytanką, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 46

IPN nie jest instytucją nauczającą klasę polityczną, „Dziennik”, 12 XII 2008

Stan wojenny to zbrodnia wobec narodu, „Super Express”, 13–14 XII 2008

Niemożliwe stało się możliwe, „Tygodnik Solidarność” 2009, nr 5

Mój los jako szefa IPN wcale nie jest przesądzony, „Dziennik”, 6 IV 2009

Dwie twarze IPN, „Gość Niedzielny” 2009, nr 16

Obawiam się o pion śledczy, „Tygodnik Solidarność” 2009, nr 16

Bez kaznodziejskiego zapału, „Dziennik”, 2–3 V 2009, dodatek „Europa” 2009, nr 18

Na Westerplatte powinni przybyć przedstawiciele naszych aliantów, „Super Express”, 28 VIII 2009

Mit nieskazitelnej historii imperium Rusi, „Rzeczpospolita”, 31 VIII 2009

Odkłamywanie historii, „Nowy Dziennik – Polish Daily News”, 8 I 2010

Niezłomni do końca, „Rzeczpospolita”, 27–28 II 2010, dodatek „Wierni wyklęci”

WiN to prawdziwi bohaterowie, „Super Express”, 3 III 2010

O pełzaniu i budzeniu do wielkości, „Gazeta Polska” 2010, nr 13

 

ARTYKUŁY

Polskie Państwo Podziemne i jego spadkobiercy, „Gazeta Polska” 2007, nr 3

Powstańcy pokrzyżowali plany Sowietów, „Fakt”, 3 VIII 2007

Pamiętajmy o ofiarach i miejscach zbrodni komunistycznego reżimu, „Fakt”, 30 X 2007

Trzeba rozliczyć zbrodniarzy, „Super Express”, 14 XII 2007

Bohaterowie nie uciekną przed historią, „Rzeczpospolita”, 18 VI 2008

Śledztwo w imieniu Polski, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 48

Po co nam suwerenność?, „Rzeczpospolita”, 19 VI 2009

Żołnierze i obywatele, „Gość Niedzielny” 2010, nr 9, dodatek „Żołnierze wolnej Polski”

Zbrodnia katyńska to ludobójstwo, „Gość Niedzielny” 2010, nr 14, dodatek „Zbrodnia Katyńska”

 

OŚWIADCZENIA

Świadkowie historii. Wspólna deklaracja Kazimierza M. Ujazdowskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i Janusza Kurtyki, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, w sprawie utrwalania i prezentacji relacji świadków historii Polski w XX wieku, Markowa, 23 III 2006 r.

Oświadczenie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. hab. Janusza Kurtyki w związku z wypowiedzią przewodniczącego Stowarzyszenia Żydów Francji Jeana Kahna, 27 kwietnia 2006 r.

Oświadczenie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. hab. Janusza Kurtyki w odpowiedzi na rosyjskie próby fałszowania historii, 1 września 2009 r.

 

Aneks

Publikacje Janusza Kurtyki za lata 1982–2013 opracowali Waldemar Bukowski, Wojciech Frazik, Filip Musiał

Wywiady i oficjalne wypowiedzi prasowe Janusza Kurtyki z lat 2000–2010 – opracował Piotr Gajewski

Wywiady prezesa IPN Janusza Kurtyki w mediach elektronicznych o zasięgu ogólnopolskim w latach 2005–2010 – opracowała Anna Cisek

Wspomnienia i artykuły biograficzne o Januszu Kurtyce – opracował Filip Musiał

 

Wykaz skrótów

Indeks osób

Wykaz zdjęć

 

Liczba wejść: 42594, od Data publikacji 02.04.2019