Publikacje

Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989 - publikacja w formacie epub, pdf i mobi

Niniejszy tom ma na celu przybliżenie działalności ogólnopolskich władz NSZZ „Solidarność”:

Krajowego Komitetu Strajkowego,

Ogólnopolskiego Komitetu Oporu,

Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej,

Tymczasowej Rady „Solidarności”,

Krajowej Komisji Wykonawczej

oraz przewodniczącego Lecha Wałęsy,

od wprowadzenia stanu wojennego do powtórnej rejestracji związku w kwietniu 1989 r.

 

Liczba wejść: 41090, od 30.08.2016