Portale edukacyjne

Portale edukacyjne

inka.ipn.gov.pl

Portal jest internetową wersją publikacji Marzeny Kruk i Grzegorza Berendta "Danuta Siedzikówna „Inka" (1928–1946)". Szczegółowa biografia „Inki”, historia 5 Wileńskiej Brygady AK, zdjęcia i dokumenty. Zapraszamy!

 

poszukiwania.ipn.gov.pl – portal edukacyjny IPN

Portal http://poszukiwania.ipn.gov.pl dotyczy poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956. Zawiera informacje o ich ekshumacjach i identyfikacjach na podstawie badań DNA.

 

www.slady.ipn.gov.pl - projekt IPN

IPN prowadzi w całej Polsce program „Śladami zbrodni”, którego celem jest zachowanie i upublicznienie wiedzy o „śladach zbrodni” komunistycznego aparatu represji z lat 1944–1989, udokumentowaniu tego, czego nie zniszczyła powszechna dotąd obojętność.

Program zakłada sporządzenie dokumentacji fotograficznej, filmowej obiektów wykorzystywanych przez „bezpiekę” – tj. siedzib urzędów bezpieczeństwa (powiatowych i wojewódzkich), aresztów, więzień, zidentyfikowanych miejsc zbrodni popełnionych przez: funkcjonariuszy UBP, Informację Wojskową, MO, KBW, ORMO, agenturę resortu bezpieczeństwa, ludowe WP. Do udziału w programie „śladami zbrodni” zapraszamy wszystkich zainteresowanych zachowaniem i poszerzaniem wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski.

 

wilczetropy.ipn.gov.pl – portal edukacyjny IPN

Strona opowiada o Mazowszu i Podlasiu w ogniu w latach 1944–1956. Tamtejsze powojenne podziemie niepodległościowe było kontynuacją działalności niepodległościowej z okresu okupacji niemieckiej i naturalną konsekwencją wyborów, jakich dziesiątki tysięcy konspiratorów dokonało na początku wojny. Na portalu chcemy przedstawić ich losy, a także nasze propozycje edukacyjne, publikacje, mapy, teksty piosenek i trasy rajdów historycznych.

Stronę przygotowali naukowcy i edukatorzy z Oddziału IPN w Warszawie.

 

www.polskiepodziemie.pl - strona edukacyjna IPN

Strona zawiera ogromny zbiór fotografii i dokumentów, które w przystępny sposób ukazują istotę Polski podziemnej. Uzupełnieniem tych materiałów są teksty napisane przez historyków z lubelskiego oddziału IPN, zawierające informacje o sensie i działaniu powojennego podziemia, a także o metodach jego zwalczania przez komunistyczny aparat represji.

Strona jest kontynuacją powstałego w 2008 roku, a wznowionego w 2013 r. albumu „Zaplute karły reakcji…". Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956. Użyte w albumie i na stronie internetowej sformułowanie „zaplute karły reakcji" to pogardliwe określenie ludzi podziemia, upowszechniane przez propagandę władzy komunistycznej, która dążyła nie tylko do unicestwienia konspiratorów, lecz także do zohydzenia ich pamięci. Zderzenie tego propagandowego, powszechnie znanego hasła z prezentowanym materiałem ma dodatkowo podkreślać dramat ludzi, którzy podjęli decyzję dalszej walki podziemnej i poświęcili jej swoje życie.

 

www.wybory1947.pl

Wybrane źródła (np. zarządzenia, rozkazy, sprawozdania, protokoły przesłuchań, materiały propagandowe i ikonograficzne) nie tylko przedstawiają przebieg wyborów, ale odsłaniają także kulisy przygotowań do ich przeprowadzenia. Pokazują skalę i metody represji komunistycznych wymierzonych w członków i sympatyków kierowanego przez Stanisława Mikołajczyka ugrupowania, a także działania podejmowane wobec zbrojnego podziemia niepodległościowego.

 

www.pilecki.ipn.gov.pl – portal edukacyjny IPN

Portal edukacyjny Instytutu poświęcony „ochotnikowi do Auschwitz” rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. To nie tylko historia jednego z najodważniejszych ludzi ruchu oporu w II wojnie światowej, to także Pilecki nieznany – malarz, poeta.

Historia pokazana w nowoczesnej, atrakcyjnej formie znalazła się „w sieci” w 60. rocznicę mordu, dokonanego na rotmistrzu Pileckim przez komunistyczny sąd.

Liczba wejść: 14490, od 26.02.2016