„Amtliches Material zum Massenmord von Katyn” – frag. raportu niem. prof. Gerharda Buhtza

Strona znajduje się w archiwum.

„Amtliches Material zum Massenmord von Katyn” – frag. raportu niemieckiego profesora Gerharda Buhtza


 

Liczba wejść: 41657, od 08.04.2010