Dokumenty z ZSRS

Wybrana dokumentacja dotycząca obozów jenieckich NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku uzyskana od władz radzieckich 13 kwietnia 1990 r.

Liczba wejść: 39990, od 13.04.2010