Kalendarium historyczne

Kalendarium Zbrodni Katyńskiej 1939–2005

1945 r.

22 V 1945 r. – raport ppłk. Johna Van Vlieta (byłego jeńca, przywiezionego przez Niemców do Katynia po odkryciu grobów jeńców polskich) złożony na ręce zastępcy szefa wywiadu armii USA gen. Claytona Bissella, który kazał raport ostemplować pieczątką „Ściśle tajne” (później zaginął), a jemu samemu „nie rozmawiać o tej sprawie”.
C. Bissell przesłuchiwany w tej sprawie przez Komisję Maddena w 1952 r. oświadczył: „Polska nie mogła brać udziału w wojnie z Japonią. Rosjanie mogli. To zdecydowało”.

Liczba wejść: 39639, od Data publikacji 09.04.2010