Kalendarium historyczne

Relacje świadków

IPN Notacje - Ryszard Gorzkowski - O sabotażu i akcjach dywersyjnych

Ryszard Gorzkowski – ur. 1923 r. w Krakowie. W czasie wojny żołnierz AK. Założyciel „S” w Ministerstwie Budownictwa. W stanie wojennym aresztowany i zwolniony z pracy.

 
 

 

Liczba wejść: 36580, od Data publikacji 01.07.2014