Kalendarium historyczne

Relacje świadków

IPN Notacje - Jerzy Lipka - O organizacji konspiracyjnej Tajna Armia Polska

Jerzy Wacław Lipka – ppłk WP/kpt. AK pseudonim „Jeżewski”, „Leszczyc”, ur. 28 marca 1914 r. w dzisiejszej Mławie (Wólka Mławska). Od listopada 1939 r., nieprzerwanie, aż do swego aresztowania przez NKWD w 23 grudnia 1944 r. NKWD, pozostaje oficerem służby czynnej w konspiracji, walcząc z okupantem niemieckim na terenie Obwodu Węgrowskiego w Okręgu Wschodnim „Białowieża”. Walkę zakończył w stopniu kapitana jako oficer Armii Krajowej.

Za męstwo w boju i wybitne zasługi wojenne otrzymał, na podstawie rozkazu Dowódcy AK z dn. 25 marca 1944 r., Krzyż Order Wojenny Virtuti Militari, przyznany 3 maja 1944 r. Służył w TAP („Tajna Armia Polska”), od września 1941 r. w ZWZ (Związek Walki Zbrojnej), od lutego 1942 r. w Armii Krajowej. Pełnił początkowo funkcję komendanta II Ośrodka Obwodu Węgrów, od jesieni 1942r. został adiutantem Obwodu, a wiosną 1943 r. Komendantem Kedywu w Obwodzie.
 
 

 

Liczba wejść: 36247, od Data publikacji 01.07.2014