Kalendarium historyczne

Wystawy

DOTYCHCZASOWE WYSTAWY IPN ZWIĄZANE Z HISTORIĄ POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

 1. Niezłomny - gen. August Emil Fieldorf „Nil” 1895-1953, OBEP Gdańsk 
 2. Polska Walcząca (1939–1949), OBEP Białystok
 3. Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939-1944/45, OBEP Rzeszów
 4. Powstańczy zryw w Czortkowie w 1940 roku, OBEP Kraków
 5. Dla Polski Walczącej – żołnierze Okręgu Łódź Armii Krajowej „Barka”, OBEP Łódź
 6. Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”, OBEP Gdańsk
 7. Burza. Armia Krajowa w 1944 roku, OBEP Kraków
 8. Dni Powstania – Warszawa 1944, OBEP Warszawa
 9. Powstanie warszawskie, OBEP Poznań
 10. Wola Pamięci 1944 – BEP Centrala
 11. „Ocalić od zapomnienia”. Anna Jachnina, ps. „Hanna”, „Hanka” (1914-1996), OBEP Gdańsk, Delegatura w Bydgoszczy
 12. Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas... Internowani w latach 1944-1947, OBEP Białystok
 13. Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie w latach 1939-1956 wobec dwóch totalitaryzmów, OBEP Lublin
 14. Podziemie zbrojne na Podbeskidziu w latach 1939-1947, OBEP Katowice
Liczba wejść: 42083, od Data publikacji 17.06.2014