Kalendarium historyczne

»Nie jestem żadną bohaterką«. Irena Sendlerowa na tle historii II wojny światowej na ziemiach polskich (1939-1945)

»Nie jestem żadną bohaterką«. Irena Sendlerowa na tle historii II wojny światowej na ziemiach polskich (1939-1945)

W związku z uchwałą Sejmu RP z 8 czerwca 2017 r. ustanawiającą rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

„»Nie jestem żadną bohaterką«. Irena Sendlerowa na tle historii II wojny światowej na ziemiach polskich (1939-1945)”.

 

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotowywują audycję radiową/gazetę szkolną poświęconą tematowi konkursu. Etap drugi – finałowy zaplanowany jest na 29 listopada  2018 r. Będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu Ireny Sendlerowej oraz historii Polski we wspomnianym wyżej okresie.

Organizatorzy Konkursu zapewniają nocleg dla każdego zespołu wraz z opiekunem oraz przewidują cenne nagrody rzeczowe.

Terminy:

  • zgłaszanie uczestników – do 5 października 2018 r.
  • nadsyłanie prac – do 31 października 2018 r. (w przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego).
  • ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 14 listopada 2018 r.
  • finał konkursu – 29 listopada 2018 r.

 

Liczba wejść: 12696, od Data publikacji 03.09.2018