Kalendarium historyczne

Nie liczby widzę, a twarze... Literacki obraz zbrodni totalitaryzmów

W 2014 roku Instytut Pamięci Narodowej zorganizował I. edycję konkursu „Nie liczby widzę, a twarze… Literacki obraz zbrodni totalitaryzmów”.

  • Furta byłego KL Buchenwald z napisem „Jedem das Seine” (fot. M. Foks)
    Furta byłego KL Buchenwald z napisem „Jedem das Seine” (fot. M. Foks)

Konkurs skierowany był do pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Jego celem było przywracanie pamięci o ofiarach zbrodniczych systemów – nazizmu i komunizmu oraz pokazanie uniwersalnych zagrożeń, jakie niosą ze sobą systemy totalitarne.

Zadaniem uczestników było napisanie tekstu prozatorskiego, ukazującego losy jednostki w systemie totalitarnym. Historia przedstawiona w pracy mogła być oparta na faktach lub być fikcją literacką opartą o wydarzenia historyczne.

Zasady udziału w konkursie określał załączony regulamin. Nagrodą w konkursie były publikacje książkowe IPN. Termin nadsyłania prac upłynął 19 maja 2014 r.

Do pracy uczestnicy dołączali skan wypełnionej i podpisanej metryki pracy konkursowej (do pobrania na dole strony).

Uczestnicy nadsyłali prace w wersji elektronicznej na adres: katarzyna.cegiela@ipn.gov.pl

Wyniki konkursu opublikowano na stronie internetowej w dniu 4 czerwca 2014 r. (w załączeniu)

Laureaci zostali zaproszeni do udziału w historycznym konwersatorium objazdowym do miejsc związanych ze zbrodniami totalitaryzmu na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Cegieła (tel. 22 431 83 44, katarzyna.cegiela@ipn.gov.pl)

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 57746, od Data publikacji 08.05.2014