Kalendarium historyczne

Policjanci w służbie historii

Zakończyliśmy rejestrację zespołów na warsztaty w ramach projektu „Policjanci w służbie historii”

Już 110 zespołów zgłosiło swoje uczestnictwo w II edycji konkursu „Policjanci w służbie historii”.

Do końca lutego 2018 roku uczniowie i nauczyciele wezmą udział w warsztatach historycznych i filmowych organizowanych przez Oddziały i Delegatury IPN. Udział w szkoleniu ma pomóc w realizacji zadań konkursowych, w ramach których uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią policji, sylwetki policjantów, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.

Lista zgłoszonych zespołów została opublikowana na stronie projektu:

http://www.policjanciwhistorii.ipn.gov.pl/pol/aktualnosci/1169,Zapraszamy-na-warsztaty.html

Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem konkursu udział w warsztatach nie jest obowiązkowy, a zgłoszenie zespołu do konkursu jest możliwe przez cały czas jego trwania, czyli do 7 maja 2018 roku.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: http://www.policjanciwhistorii.ipn.gov.pl/pol

Konkurs jest realizowany w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej w Komendą Główną Policji.

Liczba wejść: 3348, od Data publikacji 11.12.2017