Kalendarium historyczne

„Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”

8. edycja konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”

Zapraszamy do udziału w 8. edycji konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”, w którym nagrodą jest zagraniczny wyjazd edukacyjny. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Jego celem jest upamiętnienie ofiar rozstrzelanych wiosną 1940 r. z rozkazu najwyższych władz ZSRR.

Zadaniem uczestników jest stworzenie strony z albumu poświęconej konkretnej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Zadanie to wymaga od uczestników opracowania koncepcji plastycznej pracy, ale również dużego zaangażowania w poszukiwanie informacji o wybranym przez siebie bohaterze. Osoby biorące udział w dotychczasowych edycjach zbierając informacje sięgały nie tylko do opublikowanych już materiałów czy internetu. Niejednokrotnie, by podnieść wartość merytoryczną i wizualną swojej pracy, uczniowie docierali również rodzin ofiar, wykonując tym samym niekiedy pionierską pracę w pozyskiwaniu informacji, zdjęć i pamiątek dotąd nieznanych.

Konkurs pozwala spojrzeć na Zbrodnię Katyńską jako na tragedię poszczególnych osób i rodzin, a nie masowy mord. Uczniowie poznają sylwetki pomordowanych i ich rodzin, dowiadują się o ich życiu prywatnym, dokonaniach, sukcesach i roli jaką pełnili w życiu publicznym niepodległej Polski.

Imię i nazwisko bohatera pracy konkursowej powinno znajdować się na tzw. „Liście Katyńskiej” lub „Ukraińskiej Liście Katyńskiej”, zamieszczonej pod adresem internetowym: http://www.katedrapolowa.pl/old/ofiary.php. Praca nie może dotyczyć osoby upamiętnionej w poprzednich edycjach konkursu. Lista upamiętnionych bohaterów znajduje się w załączniku na dole strony.

Projekt pracy może zawierać m.in. biogram, opis, wiersz, tekst piosenki, zdjęcia, rysunki. Technika wykonania pracy jest dowolna (maksymalny format karty: A3). Każda praca musi zawierać wypełnioną metrykę pracy konkursowej. Metrykę pracy należy wygenerować poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który niebawem dostępny będzie na stronie www.pamiec.pl/sprzaczki

Na prace konkursowe czekamy do 30 czerwca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Prosimy o przesyłanie prac na adres:
Biuro Edukacji Narodowej IPN
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs”

Nagroda

W latach 2010-2013 laureaci konkursu wraz z opiekunami wyjechali do miejsc związanych z martyrologią Polaków na Kresach. Wspólnie odwiedzaliśmy Polskie Cmentarze Wojenne w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Bykowni. Z powodu napiętej sytuacji politycznej odwiedzenie Polskich Cmentarzy Wojennych na terenie Rosji i Ukrainy okazało się niemożliwe. W 2014 r. laureaci dotarli do miejsc związanych z walkami 2. Korpusu Polskiego. W 2015 roku podążali szlakiem walk 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, a w 2016 r. śladami tzw. białoruskiej listy katyńskiej.

Od 2016 r. w konkursie przyznawane są nagrody I oraz II stopnia. Laureaci nagrody I stopnia wezmą udział w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym. Laureaci II stopnia zostaną zaproszeni do Muzeum Katyńskiego, gdzie odbędzie się uroczystość wręczenia nagród (publikacje i gry) połączona ze zwiedzaniem muzeum. Kwestie regulujące warunki otrzymania nagrody zostaną szczegółowo ujęte w regulaminie, który znajdzie się niebawem na stronie www.pamiec.pl/sprzaczki.

Organizatorzy Partner konkursu


„W poszukiwaniu pamięci… Monte Cassino” (real. P. Skrzek) - relacja filmowa z wyjazdu edukacyjnego śladami 2. Korpusu Polskiego.

17 września 2012 r. ukazał się pierwszy tom albumu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy… Obraz ofiar Zbrodni Katyńskiej w pracach plastycznych młodego pokolenia”. Publikacja jest połączeniem wydawnictwa albumowego i opracowania popularyzatorskiego. Zawiera eseje związane ze Zbrodnią Katyńską, nagrodzone w konkursie prace, biogramy 64 ofiar, fotografie oraz dokumenty upamiętnionych osób.

KLIKNIJ W OBRAZEK POWYŻEJ I PRZECZYTAJ ONLINE 

5 marca 2015 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbyła się promocja II tomu albumu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy… Obraz ofiar Zbrodni Katyńskiej w pracach plastycznych młodego pokolenia”. Album jest prezentacją prac nagrodzonych w 3. i 4. edycji konkursu plastycznego poświęconego ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Poniżej prezentujemy jego wersję elektroniczną.

KLIKNIJ W OBRAZEK POWYŻEJ I PRZECZYTAJ ONLINE 

Załączniki do strony

Liczba wejść: 1680, od 12.05.2017