Kalendarium historyczne

W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück

III ogólnopolski konkurs recytatorski "W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück"

Organizatorami Konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

„Człowiek w niewoli staje się jak ptak, któremu połamano skrzydła.
Taki ptak najczęściej umiera.”                 

Maria Rutkowska-Kurcyusz, nr obozowy 12062
 

Konkurs jest sposobem na oddanie hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu. Jak mówi Maria Lorens, pomysłodawczyni konkursu oraz córka byłej więźniarki KL Ravensbrück Katarzyny Matei - Jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy.

Zadaniem każdego z uczestników będzie przygotowanie maksymalnie jednego wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück (bibliografia poniżej).

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich należy przesłać pocztą elektroniczną do 9 marca 2017 r. na adresy e-mail koordynatorów eliminacji wojewódzkich z Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN (lista poniżej). Eliminacje odbędą się w dniach 15  lub 16 marca 2017 r. w miejscu i dniu ustalonym przez koordynatorów eliminacji wojewódzkich. Gala Finałowa odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.

Nagrodą główną dla wszystkich finalistów – uczestników Gali Finałowej oraz ich opiekunów będzie wyjazd do Niemiec do „Miejsca Przestrogi i  Pamięci Ravensbrück”

Podstawę do ogłoszenia konkursu stanowi Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbrück.
 
UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück (KL Ravensbrück) Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie przypomnieć, że 30 kwietnia 2011 r. mija kolejna rocznica wyzwolenia przez Armię Czerwoną niemieckiego, nazistowskiego KL Ravensbrück. W czasie II wojny światowej w KL Ravensbrück osadzono 132 tysiące kobiet i dzieci, z których zginęły blisko 92 tysiące. Liczbę Polek szacuje się na około 40 tysięcy. W latach 1942—1944 w KL Ravensbrück przeprowadzano zbrodnicze doświadczenia medyczne na więźniarkach — w większości młodych Polkach. Operacjom poddano 86 więźniarek, w tym 74 Polki, przy czym większość z tych, które przeżyły, została kalekami. Szczególnie istotne jest podkreślenie tego, o czym zdaje się zapominać nie tylko polska, ale i międzynarodowa opinia publiczna: w KL Ravensbrück największą grupę etniczną stanowiły Polki i niemal wyłącznie na nich wykonywane były eksperymenty pseudomedyczne. Wyzwolenie KL Ravensbrück 30 kwietnia 1945 r. nie zakończyło cierpień. Niezmierzone cierpienia, jakim poddane było pokolenie Polaków żyjących w czasie II wojny światowej, nie mogą być zapominane. Młode pokolenie coraz mniej wie o tych strasznych czasach. Powinnością naszą jest upamiętnienie ofiar, znanych i nieznanych, i zapewnienie należnego im miejsca w historii, podkreślając ich patriotyzm, bohaterską walkę o zachowanie człowieczeństwa w skrajnie trudnych warunkach. Oddajemy hołd ofiarom zamęczonym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu — Świadkom Historii. Dla upamiętnienia męczeństwa ofiar — kobiet i dzieci, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza kwiecień miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück.
 

Marszałek Senatu: B. Borusewicz
 

PROPONOWANE MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA:
1.    Wiersze obozowe, materiały o KL Ravensbrück, więźniarkach, twórczości obozowej dostępne na stronie http://tajchert.w.interia.pl
2.    D. Brzosko-Mędryk D, Mury w Ravensbrück, MAW 1979
3.    G. Chrostowska, Jakby minęło już wszystko, oprac. A. L. Gzella, Lublin 2002. (wybór poezji i biografia poetki)
4.    Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939–1944, red. Z. Mańkowski, Lublin 1988
5.    W. Kiedrzyńska, Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1965
6.    W. Kiedrzyńska, I. Pannenkowa, E. Sulińska, Ravensbrück. Wiersze obozowe. Wciąż stoję w ogniu, Warszawa 1961
7.    Z. Leszczyńska, J. Kiełboń, Grypsy z Zamku Lubelskiego 1939–1944, Lublin 1991
8.    W. Półtawska, I boję się snów, Stare rachunki, Rekolekcje beskidzkie.
9.    K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, Znak 2001
10.     K. Smoleń, „Aby świat się dowiedział...” Nielegalne dokumenty z obozów Ravensbrück, Oświęcim 1980
11.    U. Wińska, Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Gdańsk 1985
12.    U. Wińska, Więzi. Losy więźniarek z Ravensbrück, Gdańsk 1992
13.    M. Rutkowska-Kurcyusz, Kamyki Dawida
14.    Inne opracowania dotyczące tematyki konkursu.
 
 

ORGANIZATORZY ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH:

OIPN Białystok - Urszula Gierasimiuk - urszula.gierasimiuk@ipn.gov.pl,
tel. 0-85 664 57 87

OIPN Katowice – Ewelina Małachowska – ewelina.malachowska@ipn.gov.pl
tel. 032 207 03 14

OIPN Poznań - Agnieszka Kołodziejska - agnieszka.kolodziejska@ipn.gov.pl  
tel. 618 356 965

OIPN Gdańsk - Agnieszka Wszałek - agnieszka.wszalek@ipn.gov.pl
tel. 058 668 49 01

OIPN Warszawa - Edyta Gula - edyta.gula@ipn.gov.pl
tel. 022 8607047

OIPN Lublin - Jacek Romanek - jacek.romanek@ipn.gov.pl
tel. 081 536 34 33

OIPN Łódź - Magdalena Zapolska-Downar
magdalena.zapolska-downar@ipn.gov.pl, tel. 042 616 27 59

OIPN Wrocław - Marek Gadowicz - marek.gadowicz@ipn.gov.pl
tel. 071 326 97 39

OIPN Szczecin - Mateusz Lipko - mateusz.lipko@ipn.gov.pl
tel. 091 312 94 29

OIPN Kraków - Roksana Szczypta-Szczęch - roksana.szczech@ipn.gov.pl
tel. 012 289 20 59

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 11281, od Data publikacji 07.02.2017