Bibliografia

Bitwa o Monte Cassino 1944

 

BIBLIOGRAFIA /WYBÓR/

 

I. ARCHIWA

 

1. Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie (IPMS)

 • Dzienniki Czynności (DCNW)
 • Armia Polska na Środkowym Wschodzie (APW) A.VIII
 • Dzienniki Działań C. (wybór)
 • Biuletyny Doświadczeń Wojennych 2. Korpusu 1944-1945
 • Kolekcje (Kol.)

 

2. Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie – Rembertowie (CAW)

 • Wykazy deportowanych żołnierzy 2. Korpusu (VIII.800.19, t. 37-39)
 • Komisja d/s formowania PSZ w ZSRR (VIII.800.25, t. 1-4)
 • Polacy w ZSRR, formowanie PSZ w ZSRR 1941-1942 (VIII.800.87, t. 6)

 

3. Public Record Office w Londynie (PRO)

 • War Office (WO)
 • Foreign Office (FO)

 

4. Materiały i Dokumenty Wojskowego Biura Badań Historycznych (WBBH) w Warszawie – dawnego Wojskowego Instytutu Historycznego (MID WIH)

 • Dokumenty – V/20/4, 6, 7, 9, 12-14, 16-21, 27-28, 37, 61, 64, 94-109, 114, 116, 123, 128-129, 133-135, 148-151, 177, 194, 206, 217, 220, 222-224.

 

II. ŹRÓDŁA DRUKOWANE

 

1. Wydawnictwa źródłowe

 • Allied Armies in Italy. 2 Polish Corps. Operational Summary Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6., MID WIH, sygn. V/20/114.
 • Działania 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, Opracowanie oddziału Wojskowo-Historycznego 2 Korpusu z dnia 21 V 1946 r., MID WIH, sygn. V/20/12.
 • Handke, Waldemar, Bitwa o Monte Cassino 1944. Walki pod Piedimonte 19-25 maja 1944. Wybór źródeł, t. IV, Leszno 2004.
 • Materski, Wojciech, Armia Polska w ZSSR 1941-1942. Z archiwów sowieckich, t. II, Warszawa 1992.
 • Michniewicz, Władysław, Monte Cassino w świetle dokumentów, „Zeszyty Historyczne”, z. 67, 1984.
 • Polak, Bogusław, Bitwa o Monte Cassino 11-18 maja 1944 r. Geneza – Przebieg – Opinie. Wybór źródeł, t. I – Koszalin 1999, t. II – Koszalin 2000, t. III – Koszalin – Londyn 2001.
 • Polak, Bogusław, Dziennik czynności gen. Władysława Andersa 1941-1945, Koszalin 1998.
 • Polak, Bogusław, Generał broni Władysław Sikorski – generał dywizji Władysław Anders korespondencja 1941-1943. Wybór dokumentów, Koszalin 2000.
 • Polak, Michał, Obsada dowództw Armii Polskiej na Wschodzie według stanu na l stycznia 1943 r., „Zeszyty Historyczne”, Rok V, nr 18/19, Leszno 2004.
 • Szkice perspektywiczne terenu walk 2 Korpusu. Monte Cassino. Maj 1944, Włochy 1944.

 

2. Pamiętniki, wspomnienia i relacje

 • Anders, Władysław, Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946, Londyn 1959.
 • Alexander, R. Harold, The Allied Armies in Italy from 3 Setember 1943 to 12-th December 1944, Londyn 1947.
 • Alexander, Harold, The Alexander Memoirs 1940-45, New York, 1962.
 • Bitwa o Monte Cassino 11-18 maja 1944 r., jak ją widziałem i przeżyłem, „Weterani walk o niepodległość PSZ na Zachodzie”, nr 12/1998.
 • Bodnar, Tadeusz, Znad Niemna przez Sybir do II Korpusu, Wrocław 1997.
 • Bohojło, Bronisław, Byłem żołnierzem dwóch armii, Białystok brw.
 • Bohusz-Szyszko, Zygmunt, Czerwony sfinks, Rzym 1946.
 • Cisek, Tomasz, Przed skalpelem były granaty, (w:) Medycyna walcząca, pod red. Stanisława Iwaszkiewicza, Wrocław 1969.
 • Czapski, Józef, Na nieludzkiej ziemi, Paryż 1949.
 • Churchill, Winston S., Druga wojna światowa, t. III, księga 2, Gdańsk 1995.
 • Drzewieniecki, Włodzimierz, Angielski szlif. Wspomnienia oficera sztabu 2. Korpusu, Toruń 2001.
 • Dywizja, Lwów, Wspomnienia żołnierskie z ZSRR i z Iraku 1941-1943, bdw.
 • Ejbich, Bohdan, Wspomnienia stalowego munduru, Toronto 1977.
 • Fusek, Wiesław, Przez piaski pustyni, Wrocław 1988.
 • Humeński, Julian, Wspomnienia wojenne kapelanów wojskowych 1939-1945, Warszawa 1974.
 • Jonkajtys-Luba, Grażyna, „…was na to zdieś priwiezli, sztob wy podochli” Kazachstan 1940-1946, Lublin 1999.
 • Klimkowski, Jerzy, Byłem adiutantem generała Andersa, Warszawa 1959.
 • Kopański, Stanisław, Wspomnienia wojenne 1939-1946. Londyn 1954, „Bellona”, Londyn, z. 2, 1959.
 • Koszutski, Stanisław, Wspomnienia z różnych pobojowisk, Londyn 1972.
 • Majewski, Aleksander, Przez cztery kontynenty… Od Lwowa do San Francisco. Wspomnienia żołnierza „Dzieci Lwowskich”, Leszno-San Francisco 2004.
 • Margańska-Zgrzebnicka, Krystyna, Ja, Kostek i wojna, Warszawa 1979.
 • Mierczyński, Eugeniusz, Wojenne wspomnienia chirurga, Warszawa 1983.
 • Nowakowski, K. Zygmunt, Wspomnienia wojenne z trzech kontynentów, Poznań 1990.
 • Orzechowski, Stefan, Historia walk 5 Kresowej Dywizji Piechoty, Warszawa 1998.
 • Piątkowski, Henryk, Wspomnienia ze szlaku żołnierza tułacza. Pisane z myślą o kolegach z niewoli, Rzym 1945.
 • Pietrzak, Wacław, Przez wzgórza Italii, Warszawa 1989.
 • Radwański, Tadeusz, Karpatczykami nas zwali, Warszawa 1980.
 • Rudnicki, Klemens, Wspomienia o bitwie[pod Monte Cassino], „Orzeł Biały”, nr 117, s. 6-7, 1974.
 • Rudnicki, Klemes, Na polskim szlaku. Wspomnienia z lat 1939-1947, Londyn 1952.
 • Stompor, Józef, Spod Łomży na Monte Cassino, Warszawa – Łomża 1997.
 • Studziński, Adam, Wspomnienia kapelana Pułku 4 Pancernego „Skorpion” spod Monte Cassino, Kraków 1998.
 • Szyszko-Bohusz, Zygmunt, Czerwony sfinks, Rzym 1946.
 • Średnicki, Aleksander, Droga do Monte Cassino i dalej. Zapiski pamiętnikarskie i wspomnienia, Opracowanie Beata Wróblewska i Bohdan Skaradziński, Warszawa 1993.
 • Targosz, Stanisław, Dziennik kapelana spod Monte Cassino, Tygodnik Powszechny”, nr 21-23, 1975.
 • Wspomnienia generała Czesława Jarmuuszkiewicza od Sybiru do Łubianki, Warszawa 1996.
 • Zając, Józef, W Szkocji i na Środkowym Wschodzie….
 • Z Panią Ostrobramską w sercach. Szlakiem wojennym Rysiów, Żbików i Wilków, Warszawa 2005.

 

III. PAMIĘTNIKI I WSPOMNIENIA NIEPUBLIKOWANE

 

 • Pamiętnik ppłk. Stanisława Pstrokońskiego b. Kwatermistrza Armii, IPMS, A.XI/67/34B.
 • Protokół relacji gen. K. Wiśniowskiego w sprawie przebiegu odprawy w dniu 24 marca 1944, na której Dowódca 2 Korpusu podjął się zadania natarcia na Monte Cassino, IPMS, A.XI/67/34.
 • Relacja płk. dypl. Sieleckiego Stanisława w sprawie planowania do bitwy pod Monte Cassino, Ancona 1946, IPMS, A.XI/67/34.
 • Relacja gen. Zygmunta Bohusz-Szyszki z 12 stycznia 1948, IPMS, A.XI/67/34.

 

IV. JEDNODNIÓWKI I ALBUMY FOTOGRAFII

 

 • 3 Dywizja Strzelców Karpackich w Italii, cz. I, red. B. Kobrzyński, Florencja 1945.
 • 5 Rocznica Kresowej Dywizji Piechoty, Opracowanie zbiorowe, Włochy 1946.
 • Bitwa o Monte Cassino. Maj 1944, Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 2004.
 • Historia 2 Grupy Artylerii. Oprac. W. Łado, K. Romanowicz, Włochy 1946.
 • Jednodniówka Koła Oddziałowego 16. Lwowskiego Batalionu Strzelców, Londyn 1994.
 • Polish Flag on Cassino Monastery, Glasgow 1944.
 • Pułk 4 Pancerny, Włochy 1946.
 • Pułk 6 Pancerny „Dzieci Lwowskich” (Wydanie Specjalne „Tarana”).
 • Ramię pancerne 2 Polskiego Korpusu, cz. I. Album fotografii. Tekst J. Bielatowicz i H. Siemiradzki, Rzym, 1946.
 • Sitwa Rysiów Żbików Wilków, 15.09.1941 – 15.09.1943, Ziemia Święta 1943.
 • Sitwa Wileńskiej Brygady Żubrów, t. II, 15.09.1943 – 15.09.1944, Rzym 1945.
 • Sitwa. Zgrupowanie 5. Wileńskiej Brygady Piechoty, t. III, Włochy 1946.
 • Sitwa 5 Zgrupowania Wileńskiej Brygady Piechoty Żubrów 5 Kresowej Dywizji, t. IV, Londyn 1949.
 • Taran. Jednodniówka Podchorążych Broni Pancernej, Irak 1943.
 • Z księgi szarych dni. 2 Brygada Strzelców Karpackich, 3.05.1942 – 3.05.1945, Rzym 1945
 • Żołnierz z Monte Cassino, Oprac. Wiktor Ostrowski, Rzym 1945.

 

V. PRASA

 

 • „Bellona” (Londyn) – od 1941 r.
 • „Dziennik Żołnierza APW” – 1943-1945.
 • „Goniec Karpacki” – od 1941 r.
 • „Na szlaku Kresowej” – miesięcznik 5 KDP od 1943 r.
 • „Orzeł Biały” – od 1941 r.
 • „Ochotniczka” – Środkowy Wschód i Włochy 1942-1946.
 • „Przegląd Kwatermistrzowski” – 1957 r.
 • „Sitwa” – Włochy 1944.
 • „Taran” – pismo 2 Brygady Pancernej 1943-1946.
 • „Tygodnik APW Jednostek Wojska na Środkowym Wschodzie”, 1945-1946.
 • „Wiadomości Wojskowe 2 Korpusu”, Włochy 1946.

 

VI. OPRACOWANIA /wybór/

 

 • 5. Dywizja Piechoty w dziejach oręża polskiego, praca zbiorowa pod red. Edwarda Kaspatha-Pawłowskiego, Piotra Matuszaka, Janusza Odziemkowskiego, Tadeusza Paneckiego, Dariusza Radziwiłowicza, Tadeusza Rawskiego.
 • Adamek, Kazimierz, Zabezpieczenie logistyczne 2 Korpusu Polskiego w bitwie o Monte Cassino. „Wojskowy Przegląd Techniczny i Logistyczny”, nr 2, 1995.
 • Biegański, Stanisław, Przebieg operacyjny bitwy o Monte Cassino, ”Bellona”, Londyn, z. 2, 1959.
 • Biegański, Witold, Bitwa pod Monte Cassino, (w:) Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej: Walki formacji polskich na Zachodzie 1939 – 1945, Warszawa 1981.
 • Biegański, Witold, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1990.
 • Biegański, Witold, Regularne jednostki Wojska Polskiego na Zachodzie: formowanie, działania bojowe, organizacja, metryki dywizji i brygad, Wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1973.
 • Biegun, Kazimierz, Arcypasterz Polski Wygnańczej Biskup Polowy WP ks. Józef Feliks Gawlina, Warszawa 1993.
 • Bielatowicz, Jan, [Trzeci] 3 batalion strzelców karpackich, Londyn 1949.
 • Bielatowicz, Jan, Laur Kapitolu i wianek ruty: Na polach bitew drugiego korpusu, Londyn 1954.
 • Bielatowicz, Jan, Monte Cassino w dziesięciolecie bitwy. Red. nauk. Zofia Kasprzycka, Londyn 1954.
 • Bitwa o Monte Cassino. Maj1944, Katalog wystawy, Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 2004.
 • Blackwell, Ian, Battleground Europe. Cassino, United Kingdom 2005.
 • Bobińska, Anna, Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet 2. Korpusu 1941-1945, Warszawa 1999.
 • Carver, Michael, Britain’s Army in the Twentieth Century, Londyn 1998.
 • Carver, Michael, The War in Italy 1943-1945, Londyn 2002.
 • Chomiuk, Józef, Monte Cassino. Bitwa sześciu narodów, Bolonia 1946.
 • Ciałowicz, Jan, Prawda o Monte Cassino, „Studia Historyczne”, 12 z. 2, 1969.
 • Connel, Charles, Monte Cassino. The historic battle. Foreword W. Anders, London 1963.
 • Czapski, Józef, Monte Cassino, „Orzeł Biały”, nr 34, 1954.
 • Dom jest daleko. Polska wciąż jest blisko… Generał Anders i jego żołnierze, Katalog Wystawy z okazji Roku Generała Władysława Andersa, scenariusz Andrzej K. Kunert.
 • Domoń, Ludwik, Ocena udziału polskiego w bitwie o Monte Cassino, Wybór i oprac. Tadeusz Rawski, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, R. 34, nr 1, 1989.
 • 2 Korpus polski w bitwie o Monte Cassino z perspektywy półwiecza, Red. nauk. Tadeusz Panecki, Warszawa 1994.
 • Dunin-Wilczyński, Zbigniew i inni, Monte Cassino 1944-1994, Londyn 1994.
 • Dunin-Wilczyński, Zbigniew, Wojsko Polskie w Iraku 1942-1943, Warszawa 1993.
 • Duraczyński, Eugeniusz, Układ Sikorski-Majski, Dzieje Najnowsze Polski, nr 1, 1987.
 • Dywizja Karpacka w bitwę o Monte Cassino, D. S., „Wiadomości Wojskowe 2 Korpusu”, z. 3, 1946.
 • Działania 2 korpusu we Włoszech, Red. nauk. Stanisława Biegańskiego, Londyn 1963.
 • Dzieje Pułku Ułanów Podolskich 1809-1947, opracowanie zbiorowe, Londyn 1982.
 • Ellis, John, Cassino. The Hollow Victory. The Battle for Rome January-June 1944, London 2007.
 • Englert, Juliusz, Polak Bogusław, Polak Michał, Generał Władysław Anders (11 VIII 1892 – 12 V 1970), Londyn-Leszno 2012.
 • Exodus 1942, „Karta”, nr 35, Warszawa 2002.
 • Fajans, Roman, Włochy 1944, Jerozolima 1944.
 • Felsztyn Tadeusz, Doświadczenia taktyczne bitwy pod Monte Cassino, „Wiadomości Wojskowe 2 Korpusu, z. 3, 1946.
 • Felsztyn, Tadeusz, Dzieje 2 korpusu, Londyn 1947.
 • Felsztyn, Tadeusz, Rola 2 korpusu w kampanii włoskiej, „Bellona”, Londyn, z. 4, 1948.
 • Feret, Stanisław, Polska sztuka wojenna 1918-1939, Warszawa 1972.
 • Ford, Ken, Cassino 1944. Breaking the Gustav Line, Londyn 2004.
 • Gliwicz, Stanisław, Udział 2 korpusu Polskiego w kampanii włoskiej, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, z. 2, 1960.
 • Hapgood, David, Richardson David, Monte Cassino. Historia najbardziej kontrowersyjnej bitwy II wojny światowej, Warszawa 2003.
 • Horrabin, J. F., An Atlas History of the Second Great War, cz. 7 i 8, Londyn 1943 i 1944.
 • Iwanowski, Wincenty, Bitwa o Monte Cassino, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, nr 3 i 4, 1958.
 • Iwanowski, Wincenty, Bitwa o Rzym 1944: planowanie strategiczne, sztuka operacyjna, taktyka, Warszawa 1969.
 • Iwanowski, Wincenty, Rozważania na tle bitwy o Monte Cassino i Rzym. Historia a literatura i publicystyka - dezyderaty i rzeczywistość, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, R. 12, nr 1, 1967.
 • Jabłczyński, Józef, Pułk 6 pancerny „Dzieci Lwowskich" w walce o Piedimonte (19-25 maja 1944), „Wiadomości Wojskowe 2 Korpusu”, z. 3, 1946.
 • Jackson, Wiliam Godfrey, The Battle for Italy, New York 1967.
 • Jakubisiak, Władysław, Rola tyłów 2 polskiego korpusu w bitwie o Monte Cassino,” Przegląd Kwatermistrzowski”, nr 5, 1957.
 • Janiszewski, Michał, Żołnierz polski we Włoszech, Rzym 1946.
 • Kapała, Zbigniew, Ślązacy i Zagłębiacy w walkach Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie, Bytom 1992.
 • Karbownik, Franciszek A., Kilka uwag o bitwie o Monte Cassino,Mars. Problematyka i Historia Wojskowości. Studia i Materiały”, T. 2, 1994.
 • Kociołek, Michał, Po bitwie, „Orzeł Biały”, nr 14, 1944.
 • Kondracki, Tadeusz, Strażnice pamięci, „Mówią Wieki”, maj 2004, s. 53-57.
 • Kresowa walczy w Italii, oprac. Lucjan Paff, Kraków 1992.
 • Kronika. 16 Lwowski Batalion Strzelców, Londyn 1969.
 • Królikowski, Hubert, 1. Samodzielna Kompania Commando (No. 10 Commando – 6th Troop), Warszawa 2011.
 • Krząstek, Tadeusz, Bitwa pod Monte Cassino (1944), Warszawa 1984.
 • Krząstek, Tadeusz, Wójcik Waldemar, Żak Czesław, Depozyty żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Warszawa-Toruń 2003.
 • Kukiel, Marian, Czym było Monte Cassino, „Orzeł Biały”, Londyn 1959.
 • Liebich, Andrzej, Na obcej ziemi. Polskie Siły Zbrojne 1939-1945, Londyn 1947.
 • Linklater, Eric, The Campaign in Italy, London 1951.
 • Majdalany, Fred, The Monastery, Boston 1946.
 • Majdalany, Fred, Cassino. Portait of a Battle, Londyn 1957.
 • Modelski, Tadeusz, Byłem szefem wywiadu u Naczelnego Wodza, Warszawa 2009.
 • Monte Cassino. W czterdziestolecie bitwy, opracowanie zbiorowe, Londyn 1984.
 • Mentel, Emil, Radomyski Stanisław, Pułk ułanów karpackich, Pruszków 1993.
 • Murland, J. R. W., The Royal Army armoured Corps, Londyn 1943.
 • Naglerowa, Hermina, Pomocnicza Wojskowa Służba kobiet pod Monte Cassino, „Orzeł Biały”, nr 20, 1954.
 • Nawrocki, Antoni, Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP w latach 1936-1939, Warszawa 2002.
 • Neillands, Robin, Eight Army. From the Western Desert to the Alps, 1939-1945, Londyn 2004.
 •  [Osiemnasty] 18 Lwowski Batalion Strzelców w bitwie o Monte Cassino, red. nauk. C. Rodziewicz, Londyn 1979.
 • Parker, Matthew, Monte Cassino. Opowieść o najbardziej zaciętej bitwie II wojny światowej, Poznań 2005.
 • Piątkowski, Henryk, Bitwa o Monte Cassino, Rzym 1945.
 • Piekałkiewicz, Janusz, Monte Cassino. Dwadzieścia narodów w zmaganiach o jedną górę, Warszawa 2003.
 • Polak, Katarzyna, Pomocnicza Służba Kobiet w walkach o Monte Cassino, (w:) Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza – przebieg – opinie. II. Konferencja Naukowa, Red. nauk. Bogusław Polak, Koszalin, 11 maja 2001, Koszalin 2002.
 • Polak, Michał, 1. Dywizja Strzelców Spadochronowych – przeciwnik 2. Korpusu pod Monte Cassino, (w:) Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza – przebieg – opinie. II Konferencja Naukowa, Red. nauk. Bogusław Polak, Koszalin, 11 maja 2001, Koszalin 2002.
 • Polak, Michał, Działalność służby sanitarno-medycznej 2. Korpusu w bitwie o Monte Cassino, (w:) Bitwa o Monte Cassino. Geneza – przebieg – opinie. III Konferencja Naukowa, Red. nauk. Bogusław Polak, Leszno 2003.
 • Polak, Michał, Działalność Służby Sanitarno-Medycznej 15 Pułku Ułanów Poznańskich podczas bitwy pod Monte Cassino, (w:) Bitwa o Monte Cassino. Geneza – przebieg – opinie. IV Konferencja Naukowa, Red. nauk. Bogusław Polak, Leszno 2003.
 • Polak, Michał, Echa bitwy pod Monte Cassino w polskiej prasie podziemnej 1944, (w:) Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza – przebieg – opinie. II Konferencja Naukowa, Red. nauk. Bogusław Polak, Koszalin, 11 maja 2001, Koszalin 2002.
 • Polak, Michał, Przejście Armii Polskiej na Wschodzie na brytyjski system zaopatrywania i ewakuacji 1942-1943, (w:) Teoria i praktyka modelowania systemów wojskowych, red. Jerzy Korczak, Eugeniusz Michalski, Koszalin 2004.  
 • Polak, Michał, Służby logistyczne 2. Korpusu w bitwie o Monte Cassino 1944 (Z dziejów logistyki PSZ na Zachodzie, Koszalin 2005.
 • Polak, Michał, Formowanie i organizacja Armii Polskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie w latach 1942-1943. Część I, „Zeszyty Historyczne”, nr 22, Leszno 2004.
 • Polak, Michał, Formowanie i organizacja Armii Polskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie w latach 1942-1943. Część II, Zeszyty Historyczne, nr 23, Leszno 2005.
 • Polski Czyn Zbrojny w II wojnie światowej. Walki formacji polskich na Zachodzie 1939-1945, t. II, Warszawa 1981.
 • Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej. Kampanie na Obczyźnie, t. II, cz. 2, Londyn 1975.
 • Pułk Ułanów Karpackich 1942-1944, Kair 1945.
 • Rawski, Tadeusz, Polska bitwa o Monte Cassino, Warszawa 1991.
 • Sidorski, Romuald, Zasady pracy kwatermistrzowskiej. Organizacja zaopatrzenia i ewakuacji w armii brytyjskiej, „Przegląd Wojskowy”, nr 2-3, 1946.
 • Skibiński Franciszek, Polacy w dwóch wielkich bitwach na Zachodzie w 1944 r. Monte Cassino – Falaise, „Wojskowy Przegląd Historyczny” nr 3, 1974.
 • Smith, E. D., The Battles for Cassino, Wielka Brytania 1989.
 • Szmagier, Krzysztof, Generał Anders i jego żołnierze, Warszawa 1993.
 • Stańczyk, Henryk, Powstanie i organizacja 2. Korpusu Polskiego, (w:) 2. Korpus Polski w Bitwie o Monte Cassino z perspektywy półwiecza, Warszawa 1994.
 • Suchcitz, Andrzej, Dzieje l Pułku Ułanów Krechowieckich w latach 1941-1947, Londyn 2002.
 • Szczurowski, Maciej, Artyleria Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w II wojnie światowej, Piotrków Trybunalski – Warszawa 2000.
 • Szwedo Bogusław, Zawsze w pierwszej linii. Kapłani odznaczeni orderem Virtuti Militari 1914-1921 i 1919-1945, Warszawa 2004.
 • Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1947. Red. nauk. Mieczysław Młotek, Londyn 1978.
 • Wańkowicz, Melchior, Bitwa o Monte Cassino, t. 1-3, Rzym 1945-1947.
 • Wawer, Zbigniew, 3 Dywizja Strzelców Karpackich w kampanii włoskiej 1944-1945 (umundurowanie i wyposażenie), Białystok 1994.
 • Wawer, Zbigniew, Od Buzułuku do Monte Cassino. From Buzuluk to Monte Cassino, Warszawa 2009.
 • Wawer, Zbigniew, Monte Cassino 1944, Warszawa 1994.
 • Wawer, Zbigniew, Monte Cassino. Walki 2. Korpusu Polskiego, Warszawa 2009.
 • Wawer, Zbigniew, Polska bitwa o Monte Cassino, „Mówią Wieki”, maj 2004, s. 38-47.
 • Wawer Zbigniew, Zdobyć Monte Cassino, „Technika Wojskowa. Historia. Monte Cassino 1944”, nr 2/2014, s. 58-73.
 • Wąchalski, Bolesław, 401 polowa składnica amunicyjna w czasie bitwy pod Monte Cassino, „Wiadomości Wojskowe 2 Korpusu”, z. 3, 1946.
 • Weiss, Mieczysław, Bitwa o Piedimonte, „Polska Walcząca”, nr 26, 1944.
 • Weiss, Przemysław, Operacja „Monte Cassino”, „Bellona”, Łódź, R. 29, nr 5/6, 1947.
 • Werra, Zbigniew, Człowiek – Ksiądz – Żołnierz w bitwie pod Monte Cassino 11-18 maja 1944 r., (w:) Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza – przebieg – opinie. Red. naukowa B. Polak, t. IV, Leszno 2003.
 • Werra, Zbigniew, Służba kapelanów 2. Korpusu w bitwie pod Monte Cassino (w:) Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza – przebieg – opinie. Red. naukowa B. Polak¸ t. III, Leszno 2003.
 • Wojsko Polskie w II wojnie światowej, Praca. zbiorowa, Warszawa 1995.
 • Wróblewski, Wiesław, Kobiety 2 Korpusu Polskiego w bitwie o Monte Cassino, (w:) 2 Korpus Polski w bitwie o Monte Cassino z perspektywy półwiecza, Red. nauk. Tadeusz Panecki, Warszawa 1994.
 • Zając, Józef, Dowództwo Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie od 1 XII 1941 roku do września 1942 roku, „Bellona”, Londyn, z. 4, 1948.
 • Zuziak, Janusz, Alianci na froncie włoskim, „Mówią Wieki”, maj 2004, s. 30-36.
 • Zwoliński, Stefan, Udział Polskich Sił Zbrojnych w działaniach aliantów zachodnich, (w:) Naczelni Wodzowie i wyżsi dowódcy polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Warszawa 1995.
 • Żaroń, Piotr, Armia Polska w ZSRR, na Bliskim i Środkowym Wschodzie, Warszawa 1981.

 

Opracowanie: Michał Polak

Liczba wejść: 19607, od Data publikacji 06.05.2014