ZnajZnak - symbole

ZnajZnak – symbole

 

 

 

 Opis symboli: Anna Brojer (AB), Katarzyna Cegieła (KC), dr Marek Gałęzowski (MG),  dr Tomasz Ginter (TG), Przemysław Gasztold-Seń (PSG), Waldemar Grabowski (WG), Sergiusz Kazimierczuk (SK), Tomasz Kozłowski (TK), Karol Madaj (KM), Kamila Sachnowska (KSB), Konrad Starczewski (KS), Olga Tumińska (OT), dr Marcin Urynowicz (MU), Witold Wasilewski (WU), Grzegorz Wołk (GW), Marcin Żuczkowski (MJŻ), Małgorzata Żuławnik (MŻ).

Recenzja: dr Łukasz Michalski, dr Paweł Ukielski

Redakcja naukowa: Kamila Sachnowska, dr Andrzej Zawistowski

Redakcja: Piotr Chojnacki

Korekta: Maria Aleksandrow

Projekt graficzny: Tomasz Ginter 

001
Armia Krajowa
Największa podziemna struktura wojskowa z czasów II wojny światowej. Więcej...
 
002
Godło II Rzeczypospolitej od 1927 r.
Symbol wolnej Polski dla przeciwników komunizmu w czasie PRL. Więcej...
 
003
Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie
Symboliczne miejsce pamięci wszystkich, którzy zginęli za Ojczyznę. Więcej...
 
004
Polski wojskowy orzeł lotniczy

Orzeł stosowany na nakryciach głowy w polskim lotnictwie wojskowym. Więcej...
 
005
Stefan Starzyński (1893–1943?)

Prezydent Warszawy w latach 1934–1939. Więcej...
 
006
Ignacy Jan Paderewski (1860–1941)

Wybitny pianista i kompozytor, działacz niepodległościowy, premier RP. Więcej...
 
007
Irena Sendlerowa (1910–2008)

Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, uratowała od zagłady ok. 2,5 tys. żydowskich dzieci. Więcej...
 
008
Order Wojenny Virtuti Militari

Najwyższy polski order wojskowy nadawany jedynie za zasługi wojenne. Więcej...
 
009
Rotmistrz Witold Pilecki (1901–1948)

Bohater polskiej konspiracji antyniemieckiej i antysowieckiej. Więcej...
 
010
Józef Piłsudski (1867–1935)

Twórca Legionów Polskich, Naczelnik Państwa, marszałek Polski, premier RP. Więcej...
 
011
Ruch Wolność i Pokój
Młodzieżowa organizacja opozycyjna. Więcej...
 
012
Polski orzeł wojskowy

Orzeł używany na nakryciach głowy w Wojsku Polskim. Więcej...
 
013
I Brygada Legionów
Polska formacja wojskowa w I wojnie światowej. Więcej...
 
014
Korpus Ochrony Pogranicza

Polska formacja wojskowa chroniąca wschodnią granicę II RP. Więcej...
 
015
Order Orła Białego

Najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Więcej...
 
016
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego

Pozaprawny organ władzy utworzony 13 grudnia 1981 r., potocznie zwany WRON-ą. Więcej...
 
017
Roman Dmowski (1864–1939)

Działacz niepodległościowy, polityk, twórca polskiego ruchu narodowego. Więcej...
 
018
Stronnictwo Narodowe

Polska partia polityczna o programie narodowym. Więcej...
 
019
1. Dywizja Pancerna I Korpusu WP

Polska jednostka walcząca na froncie zachodnim w czasie II wojny światowej. Więcej...
 
020
Adolf Hitler (1889–1945)

Kanclerz III Rzeszy, zbrodniarz wojenny, ludobójca, twórca nazizmu. Więcej...
 
021
„Winkiel” więźnia obozu koncentracyjnego

Oznaczenie polskiego więźnia w niemieckim obozie koncentracyjnym. Więcej...
 
022
Edward Rydz-Śmigły (1886–1941)

Polski polityk, marszałek Polski. Więcej...
 
023
Flaga III Rzeszy
Symbol ekspansywnego niemieckiego hitleryzmu. Więcej...
 
024
Anna Walentynowicz (1929–2010)

Współtwórczyni Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i „Solidarności”. Więcej...
 
025
Armia Czerwona

Siły zbrojne Związku Sowieckiego. Więcej...
 
026
KL Auschwitz

Niemiecki obóz koncentracyjny. Więcej...
 
027
Matka Boska Katyńska

Płaskorzeźba Matki Boskiej, z ofiarą Zbrodni Katyńskiej w objęciach. Więcej...
 
028
Dywizjon 303

Polski dywizjon myśliwski w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej. Więcej...
 
029
Godło III Rzeszy

Jeden z głównych symboli III Rzeszy, w Polsce zwany wroną lub gapą. Więcej...
 
030
Godło ZSRS

Sierp i młot, symbole międzynarodowego ruchu komunistycznego. Więcej...
 
031
Józef Stalin (1878–1953)

Komunistyczny dyktator Związku Sowieckiego, zbrodniarz wojenny i ludobójca. Więcej...
 
032
Orzeł Ludowego Wojska Polskiego (tzw. kurica)

Używany w polskim wojsku utworzonym w ZSRS przez komunistów. Więcej...
 
033
Mały Powstaniec

Pomnik ku czci najmłodszych żołnierzy Powstania Warszawskiego. Więcej...
 
034
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
Medal przyznawany osobom ratującym Żydów podczas II wojny światowej. Więcej...
 
035
Narodowe Siły Zbrojne (NSZ)

Zbrojna organizacja podziemna polskiego ruchu narodowego podczas okupacji. Więcej...
 
036
Batalion „Parasol”

Harcerski oddział Armii Krajowej walczący w Powstaniu Warszawskim. Więcej...
 
037
Polska Walcząca

Symbol polskiego ruchu oporu podczas okupacji niemieckiej. Więcej...
 
038
Herb Gdyni

Nowoczesny port morski zbudowany w II RP na miejscu wioski rybackiej. Więcej...
 
039
Szachownica lotnicza
Znak rozpoznawczy polskiego lotnictwa wojskowego. Więcej...
 
040
Koksownik

Symbol obecności wojska na ulicach miast w czasie stanu wojennego. Więcej...
 
041
Katyń
Zbrodnia sowiecka dokonana na obywatelach polskich. Więcej...
 
042
Pancernik „Schleswig-Holstein” | Westerplatte

Symbol wybuchu II wojny światowej. Więcej...
 
043
Robotnik przymusowy III Rzeszy

Oznaczenie polskiego robotnika przymusowego w Niemczech. Więcej...
 
044
3. Dywizja Strzelców Karpackich

Polska jednostka piechoty walcząca m.in. pod Monte Cassino. Więcej...
 
045
SS

Zbrodnicza formacja niemiecka z czasów III Rzeszy. Więcej...
 
046
Grupy Szturmowe Szarych Szeregów

Harcerskie oddziały bojowe podczas okupacji. Więcej...
 
047
„Czuwajka”

Odznaka komunistycznej organizacji młodzieżowej mającej zastąpić harcerstwo. Więcej...
 
048
NKWD

Symbol terroru i ludobójstwa w ZSRS i krajach zajętych przez komunistów. Więcej...
 
049
Szare Szeregi

Konspiracyjna organizacja Związku Harcerstwa Polskiego. Więcej...
 
050
Jałta

Konferencja tzw. Wielkiej Trójki (Roosevelt, Churchill, Stalin) w lutym 1945 r. Więcej...
 
051
Gen. Władysław Anders (1892–1970)

Dowódca Armii Polskiej w ZSRS i II korpusu WP, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych. Więcej...
 
052
Gen. Władysław Sikorski (1881–1943)

Premier rządu RP na uchodźstwie, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych. Więcej...
 
053
Cichociemni

Spadochroniarze Polskich Sił Zbrojnych przerzucani do okupowanej Polski. Więcej...
 
054
Stanisław Pyjas (1953–1977)

Student, działacz opozycji, zamordowany prawdopodobnie przez SB. Więcej...
 
055
Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

Warszawski pomnik w formie sowieckiego wagonu deportacyjnego. Więcej...
 
056
Bolesław Bierut (1892–1956)

Działacz komunistyczny, agent sowiecki, I sekretarz KC PZPR. Więcej...
 
057
Tajna policja III Rzeszy | Gestapo

Jeden z symboli zbrodniczej polityki nazistowskich Niemiec. Więcej...
 
058
Polska Partia Socjalistyczna

Partia polityczna o charakterze niepodległościowym i socjalistycznym. Więcej...
 
059
Dziennik Telewizyjny

Główne narzędzie propagandy komunistycznej w PRL. Więcej...
 
060
Edward Gierek (1913–2001)

Polityk, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PZPR. Więcej...
 
061
Fiat 126 p | maluch
Samochód osobowy produkowany w Polsce na włoskiej licencji. Więcej...
 
062
Gen. Wojciech Jaruzelski (1923–2014)

Komunistyczny dyktator, autor stanu wojennego, I sekretarz KC PZPR. Więcej...
 
063
Godło PRL
Symbol zerwania ciągłości z tradycją II Rzeczypospolitej. Więcej...
 
064
Kartki

System reglamentacji towarów. Więcej...
 
065
Milenium Chrztu Polski

Symbol konfrontacji Kościoła z państwem w okresie PRL. Więcej...
 
066
Michaił Gorbaczow (ur. 1931)

Ostatni przywódca ZSRS, autor przemian zwanych „pieriestrojką”. Więcej...
 
067
Milicja Obywatelska (MO)

Odpowiednik policji w PRL, służyła także do walki z opozycją. Więcej...
 
068
Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego

Sieć sklepów sprzedająca za dewizy towary niedostępne na rynku. Więcej...
 
069
Danuta Siedzikówna „Inka” (1928–1946)

Bohaterka podziemia antykomunistycznego, zamordowana przez UB. Więcej...
 
070
ORMO (Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej)

Organizacja paramilitarna wspierająca Milicję Obywatelską. Więcej...
 
071
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Symbol sowieckiej dominacji w Polsce. Więcej...
 
072
3 x Tak

Sfałszowane referendum ludowe 1946 r. Więcej...
 
073
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR)

Zależna od ZSRS partia rządząca Polską w okresie PRL. Więcej...
 
074
Tygodnik „Po Prostu”

Symbol tzw. odwilży popaździernikowej 1956 r. Więcej...
 
075
Pomnik Poległych Stoczniowców

Pomnik ku czci stoczniowców zastrzelonych przez wojsko w grudniu 1970 r. Więcej...
 
076
Pomnik Ofiar Czerwca 1956 r. w Poznaniu

Pomnik ku czci demonstrantów zastrzelonych w czerwcu 1956 r. Więcej...
077
Miejsce Pamięci

Miejsce walki lub pochówku bohaterów walk o wolność Polski. Więcej...
 
078
Syrena

Samochód osobowy, pierwsza samodzielna konstrukcja motoryzacji w PRL.Więcej...
 
079
Polski orzeł lotniczy

Odznaka pilota wojskowego. Więcej...
 
080
Bataliony Chłopskie

Symbol oporu chłopstwa polskiego wobec okupanta. Więcej...
 
081
Władysław Gomułka (1905–1982)

Komunistyczny polityk, I sekretarz KC PZPR. Więcej...
 
082
Opaska powstańcza

Opaska noszona przez żołnierzy Powstania Warszawskiego. Więcej...
 
083
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
Młodzieżowa organizacja komunistyczna w PRL. Więcej...
 
084
Federacja Młodzieży Walczącej

Ogólnopolska opozycyjna organizacja młodzieżowa z lat 80. XX w. Więcej...
 
085
Konfederacja Polski Niepodległej

Partia o charakterze antykomunistycznym i niepodległościowym. Więcej...
 
086
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN)

Cywilno-wojskowa, powojenna organizacja antykomunistyczna. Więcej...
 
087
Gest Kozakiewicza

Pogardliwy gest wykonany przez Kozakiewicza na olimpiadzie w Moskwie. Więcej...
 
088
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984)

Kapelan „Solidarności”, zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Więcej...
 
089
Lech Wałęsa (ur. 1949)

Współtwórca NSZZ „Solidarność”, prezydent RP, laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Więcej...
 
090
Niezależne Zrzeszenie Studentów

Niezależna od komunistycznych władz organizacja studencka. Więcej...
 
091
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
Największa polska organizacja opozycyjna w czasach PRL. Więcej...
 
092
„Kultura”

Emigracyjny miesięcznik kulturalno-społeczny wydawany w Paryżu. Więcej...
 
093
Rodło

Odznaka Związku Polaków w Niemczech. Więcej...
 
094
Opornik

Symbol oporu społecznego wobec władz w okresie stanu wojennego. Więcej...
 
095
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)

Zrzeszenie związkowe podporządkowane PZPR, powstałe w 1984 r. Więcej...
096
Herb Wrocławia w latach 1948–1990

Herb miasta symbolu ziem odzyskanych w latach 1948–1990. Więcej...
 
097
Pomarańczowa Alternatywa

Związany z opozycją ruch happeningowy wyśmiewający rzeczywistość PRL. Więcej...
 
098
Janusz Korczak (1878 [1879]–1942)

Pedagog, pisarz, prekursor działań na rzecz praw dziecka, zamordowany przez Niemców. Więcej...
 
099
Radio Wolna Europa
Antykomunistyczna rozgłośnia nadająca audycje do krajów bloku wschodniego. Więcej...
 
100
Godło II Rzeczypospolitej w latach 1919–1927

Symbol odzyskanej niepodległości. Więcej...
 
101
Solidarność Walcząca
Podziemna organizacja antykomunistyczna i niepodległościowa lat ‘80. Więcej...
 
102
Św. Maksymilian Maria Kolbe (1894–1941)

Zakonnik, działacz społeczny, męczennik zamordowany w Auschwitz. Więcej...
 
103
Ukraińska Armia Powstańcza (UPA)
Wojskowa formacja ukraińskich nacjonalistów. Więcej...
 
104
Odzyskanie niepodległości
Wskrzeszenie państwa polskiego po 123 latach niewoli. Więcej...
 
105
Opaska z gwiazdą Dawida

Opaska obowiązkowo noszona przez Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Więcej...
 
106
Bitwa Warszawska 1920 r.

Jedna z bitew, które zdecydowały o losach świata, „cud nad Wisłą”. Więcej...
 
107
Kardynał Stefan Wyszyński (1901–1981)

Zwierzchnik Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Prymas Tysiąclecia. Więcej...
 
108
św. Jan Paweł II (1920–2005)

Poeta, filozof, pierwszy papież – Polak. Więcej...
 
109
Krzyż Harcerski

Polska odznaka harcerska. Więcej...
 
110
Początek II wojny światowej

Atak III Rzeszy na Polskę. Więcej...
 
111
Napaść Armii Czerwonej na Polskę

Zbrojna agresja wojsk sowieckich bez wypowiedzenia wojny. Więcej...
 
112
Proporzec polskiej Marynarki Wojennej

Proporzec podnoszony w uroczystych momentach na dziobie okrętu. Więcej...
 
113
Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO)

Jednostki MO przeznaczone do rozpraszania demonstracji. Więcej...
 
114
Służba Bezpieczeństwa (SB)

Policja polityczna w PRL Więcej...
 
115
Związek Młodzieży Polskiej

Socjalistyczna masowa organizacja młodzieżowa. Więcej...
 
116
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

Naszywka noszona na rękawach mundurów. Więcej...
 
117
„Olbrzym i zapluty karzeł reakcji”

Komunistyczny plakat propagandowy wyszydzający Armię Krajową. Więcej...
 
118
Powstanie w getcie warszawskim

Zbrojny zryw Żydów więzionych w getcie przeciw Niemcom. Więcej...
 
119
Ronald Reagan (1911–2004)

Prezydent USA, symbol twardej polityki Zachodu wobec ZSRS. Więcej...
 
120
Stronnictwo Ludowe

Polska chłopska partia polityczna. Więcej...
 
121
Jacek Kuroń (1934–2004)
Działacz opozycyjny w PRL, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników. Więcej...
 
122
Wiktoria

Symbol zwycięstwa oraz oporu wobec komunistów w PRL. Więcej...
 
123
Ogłoszenie Manifestu Lipcowego PKWN

Symbol początku Polski Ludowej. Więcej...
 
124
Wybuch Powstania Warszawskiego

Początek dwumiesięcznych walk polskiego podziemia o wyzwolenie stolicy. Więcej...
 
125
Poznański Czerwiec

Demonstracje uliczne w Poznaniu – symbol buntu robotników wobec komunizmu. Więcej...
 
126
Marzec 1968 r.

Protesty studentów przeciwko naruszaniu wolności słowa w PRL. Więcej...
 
127
Janek Wiśniewski

Symbol robotników zastrzelonych w czasie masakry na Wybrzeżu w 1970 r. Więcej...
 
128
Radomski Czerwiec 1976 r.

Brutalnie stłumiony protest robotników wobec polityki gospodarczej Gierka. Więcej...
 
129
Sierpień ’80

Fala strajków, zakończona utworzeniem NSZZ „Solidarność”. Więcej...
 
130
Wprowadzenie stanu wojennego

Wojskowy zamach stanu – symbol walki władzy PRL z narodem. Więcej...
 
131
1 Maja | Święto Pracy

Święto hucznie obchodzone w krajach bloku wschodniego, w tym w PRL. Więcej...
 
132
Wybory czerwcowe 1989 r.

Pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne w PRL. Więcej...
 
133
Herb Lwowa

Symbol wierności Lwowa Rzeczypospolitej. Więcej...
 
 
Liczba wejść: 110472, od Data publikacji 02.04.2013