Teki

„AUSCHWITZ - PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁOŚCI”

Pakiet edukacyjny „Auschwitz – pamięć dla przyszłości” przygotowany został wspólnie przez Biuro Edukacji Publicznej IPN i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Publikacja przedstawia pięcioletnią tragiczną historię KL Auschwitz – od momentu utworzenia do wyzwolenia.

Pakiet podzielony jest na dwie części: materiały dla nauczyciela i dla ucznia. Materiały dla ucznia obejmują esej omawiający powstanie i funkcjonowanie obozu, słownik pojęć, biogramy, tablicę synchronistyczną i różnorodny materiał źródłowy: fragmenty wspomnień i relacji ofiar i oprawców, dokumenty oraz zdjęcia.

W części dla nauczyciela znalazły się trzy scenariusze lekcji, sporządzone na podstawie wyboru źródeł. W scenariuszach przeznaczonych na lekcje języka polskiego proponuje się wykorzystanie dramy, a jeden z nich można traktować jako podsumowanie zwiedzania muzeum Auschwitz. Bogaty materiał źródłowy daje ponadto nauczycielowi możliwość prowadzenia lekcji według własnych pomysłów. Pakiet zawiera także propozycje esejów i bibliografię pozwalającą poszerzyć wiedzę na temat obozu.

Pakiet przeznaczony jest zasadniczo dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, większość materiałów można jednak, przy odpowiednim omówieniu, wykorzystać na poziomie gimnazjalnym.

Dla zainteresowanych nauczycieli prowadzone będą kursy doskonalenia zawodowego związane z omawianą w pakiecie problematyką.

Pakiety edukacyjne przygotowywane przez Biuro Edukacji Publicznej IPN nie są dostępne w sprzedaży. Przekazywane są bezpłatnie nauczycielom i przedstawicielom innych placówek oświatowych, uczestniczących w okołopakietowych kursach metodycznych organizowanych przez Wydział Edukacyjny BEP IPN. W sprawie kursów prosimy kontaktować się z Centralą BEP w Warszawie lub właściwym terytorialnie Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej.

Liczba wejść: 74906, od 04.01.2017