Program polonijny

Rozpoczynamy nabór na konferencję VIII Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 1-10 lipca 2014r. w okolicach Warszawy. Spotkanie organizowane jest przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Programu Polonijnego BEP IPN.

Do udziału w Polonijnych Spotkaniach... zapraszamy wyłącznie nauczycieli-praktyków oraz animatorów edukacyjnych – osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami kraju.

Celem kursu jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych poza granicami kraju. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję wysłuchania nie tylko wykładów, ale również wzięcia udziału warsztatach. Tematyka wykładów skoncentrowana będzie wokół historii Polski lat 1939 – 1989, ze szczególnym uwzględnieniem tegorocznych rocznic. Podczas warsztatów zaproponujemy sposoby pracy z różnymi tekstami kultury oraz  grami edukacyjnymi. Pokażemy, jak budować projekty edukacyjne m.in. wokół ważnych rocznic i postaci historycznych.  

Szczególnie zapraszamy młodych nauczycieli, zdobywających dopiero doświadczenie w nauczaniu historii najnowszej. Przy rekrutacji weźmiemy również pod uwagę opis działań związanych z propagowaniem historii najnowszej w tym roku szkolnym.

Szczegółowy program kursu zamieszczony zostanie na stronie http://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/program-polonijny do końca marca.

Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych o standardzie turystycznym.

Wypełnione i ręcznie podpisane zgłoszenia wraz z opisem prowadzonej działalności edukacyjnej (poświadczonym przez zwierzchnika) należy przesyłać do 30 kwietnia 2014 r. pocztą  na adres: Olga Tumińska, Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Wołoska 7, 02-765 Warszawa, Polska. Lista osób zakwalifikowanych na konferencję będzie znana do połowy maja 2014 r.

Informacji na temat VIII Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą udziela ich kierowniczka Olga Tumińska, tel. +48 22 4318378; e-mail: olga.tuminska@ipn.gov.pl.

Liczba wejść: 41861, od Data publikacji 17.04.2014