Program polonijny

Rozpoczynamy nabór na konferencję XI Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 3-12 lipca 2017 r. w okolicach Warszawy. Spotkanie organizowane jest przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Programu Polonijnego BEN IPN.

Do udziału w Polonijnych Spotkaniach... zapraszamy wyłącznie nauczycieli-praktyków oraz animatorów edukacyjnych – osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami kraju.

Celem kursu jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju. Podczas konferencji uczestnicy wysłuchają nie tylko wykładów, ale także wezmą udział w warsztatach. Tematyka wykładów skoncentrowana będzie wokół historii Polski lat 1918–1989, ze szczególnym uwzględnieniem represji sowieckich i niemieckich Polaków, fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego, a także oporu Polaków wobec systemu komunistycznego po zakończeniu działań wojennych. Zajęciom teoretycznym  będą towarzyszyć warsztaty dotyczące m.in pracy metodą projektu, polskich miejsc pamięci poza granicami kraju.

Szczególnie zapraszamy młodych nauczycieli, zdobywających dopiero doświadczenie w nauczaniu historii najnowszej. Przy rekrutacji weźmiemy również pod uwagę opis miejsca pamięci, który jest elementem formularza zgłoszeniowego.

Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych o standardzie turystycznym. Liczba miejsc ograniczona.

Wypełnione i ręcznie podpisane zgłoszenia wraz z opisem i potwierdzeniem działalności edukacyjnej (poświadczonym przez zwierzchnika) należy przesyłać do 30 kwietnia 2017r. pocztą elektroniczną na adres: olga.tuminska@ipn.gov.pl. Lista osób zakwalifikowanych na konferencję będzie znana do połowy maja 2017 r.

Informacji na temat XI Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą udziela ich kierowniczka Olga Tumińska, tel. +48 22 5818818; e-mail: olga.tuminska@ipn.gov.pl.

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 8744, od Data publikacji 24.04.2017