Edycje Turnieju Debat Historycznych #mojaniepodległa

Turniej dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Organizatorzy turnieju:

  • Biuro Edukacji Narodowej IPN
  • Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie
  • Krakowskie Stowarzyszenie Mówców
  • Akademia Ignatianum w Krakowie.

Turniej odbędzie się w terminie od 6 grudnia 2018 r. do 7 grudnia 2018 r. w Krakowie.

W turnieju mogą wziąć udział 32 drużyny (4 uczniów pod opieką nauczyciela).

Warunkiem udziału w Turnieju I jest przeprowadzenie debaty o tematyce niepodległościowej o zasięgu co najmniej szkolnym, z której sprawozdanie pisemne i fotograficzne należy umieścić na stronie internetowej szkoły bądź jej profilu na Facebooku.

Zgłoszenie do Turnieju I odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.pamiec.pl/debaty.  O dopuszczeniu do udziału decyduje kolejność poprawnie wypełnionych zgłoszeń, w szczególności umieszczenie linku do relacji z przeprowadzonej debaty.

Rejestracja rozpoczyna się 16 października 2018 r. o godz. 21.00 i trwa do 9 listopada 2018 r. do godz. 24.00

Szkoły, które nie zakwalifikowały się do Turnieju I, umieszczone zostaną na liście rezerwowej według kolejności zgłoszeń. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanych szkół, ich miejsce zajmą szkoły umieszczone na liście rezerwowej według kolejności na liście rezerwowej.

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji w wydarzeniu na fb.

 

Zgłoszenia do turnieju rozpoczynają się 16 października o godz. 21.00.

Kliknij w obrazek, aby przejść do formularza.

Koordynator projektu: 

Karolina Kolbuszewska karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl 

Liczba wejść: 9196, od Data publikacji 07.09.2018