Edycje Turnieju Debat Historycznych #mojaniepodległa

Edycja akademicka

Organizatorzy turnieju:

  • Biuro Edukacji Narodowej IPN
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Turniej odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 roku. Udział może wziąć 16 drużyn reprezentujących uczelnie wyższe. W skład drużyny wchodzą 4 osoby, w tym co najmniej 3 studentów danej uczelni. Wszyscy członkowie drużyny muszą posiadać status studenta.

Zgłoszenia do turnieju odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

Rejestracja drużyn rozpoczyna się 9 października 2018 r. i trwa do 23 października 2018 r. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem, iż: do udziału w może zostać zgłoszona więcej niż jedna drużyna reprezentująca daną uczelnię, ale zakwalifikowanie kolejnej drużyny reprezentującej uczelnię, z której została już zgłoszona drużyna, jest możliwe w przypadku dostępności wolnego miejsca. Pierwszeństwo w kwalifikacji mają drużyny reprezentujące różne uczelnie.

Tezy debat turniejowych:

5 listopada 1916 roku jest ważniejszą datą w historii budowy Państwa Polskiego niż 11 listopada 1918 roku
 
Kształt granic II RP utrwalony w 1923 r. był przede wszystkim efektem działań  polskiej dyplomacji
 
Wojciech Korfanty zasługuje na pomnik w Warszawie.
 
Irredenta była właściwszą drogą wiodącą Polaków do niepodległości niż postawy pozytywistyczne – pracy u podstaw

Wkład Józefa Hallera w sprawę odzyskania przez Polskę niepodległości w czasie I wojny światowej był większy niż wkład Józefa Piłsudskiego
 
TEZA FINAŁOWA
Józef Piłsudski był najważniejszym twórcą odzyskanej 100 lat temu niepodległości Polski
 

Koordynator projektu:

Karolina Kolbuszewska karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl 

 

 

Liczba wejść: 861, od Data publikacji 07.09.2018