Edycje Turnieju Debat Historycznych #mojaniepodległa

Edycja akademicka

Organizatorzy turnieju:

  • Biuro Edukacji Narodowej IPN
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Turniej odbędzie się w drugiej połowie listopada 2018 roku. Udział może wziąć 16 drużyn reprezentujących uczelnie wyższe. W skład drużyny wchodzą 4 osoby, w tym co najmniej 3 studentów danej uczelni. Wszyscy członkowie drużyny muszą posiadać status studenta.

Zgłoszenia do turnieju odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.pamiec.pl/debaty

Rejestracja drużyn rozpoczyna się 9 października 2018 r. i trwa do 23 października 2018 r. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem, iż: do udziału w może zostać zgłoszona więcej niż jedna drużyna reprezentująca daną uczelnię, ale zakwalifikowanie kolejnej drużyny reprezentującej uczelnię, z której została już zgłoszona drużyna, jest możliwe w przypadku dostępności wolnego miejsca. Pierwszeństwo w kwalifikacji mają drużyny reprezentujące różne uczelnie.

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji w wydarzeniu na fb.

 

Liczba wejść: 68, od Data publikacji 07.09.2018