II wojna światowa – tematyka różna

  • Nie tylko 303. Polscy piloci nad Europą 1939-1945 Nie tylko 303. Polscy piloci nad Europą 1939-1945 Wystawa, jako jedyna w ofercie IPN, jest przeznaczona dla młodszych odbiorców. Wychodząc od najbardziej znanego tematu, jakim jest dywizjon 303, w przystępny i atrakcyjny sposób pokazuje jedną z najpiękniejszych kart polskiego wysiłku zbrojnego w czasie II wojny światowej, jaką były działania polskich lotników na Zachodzie.
  • „Wygnańcy” „Wygnańcy” Wystawa opowiada o deportacjach i przesiedleniach milionów obywateli polskich dokonanych w trakcie II wojny światowej przez obu okupantów: niemieckiego i sowieckiego. Przypomina także o przymusowych migracjach ludności po zakończeniu wojny, które były jej skutkiem.
  • Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939–1945) Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939–1945) Wystawę poświęcono polskiej wsi w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej.
  • Wołyń 1943 Wołyń 1943 Ekspozycja została przygotowana w siedemdziesiątą rocznicę zbrodni dokonanej przez Ukraińską Powstańczą Armię na Polakach mieszkających w województwie wołyńskim. Wystawa skupia się na wydarzeniach roku 1943. Przybliża podstawowe informację o skali zbrodni oraz o losach Polaków, którym udało się przeżyć.
  • Projekt wystawienniczy „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma" Projekt wystawienniczy „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma" Projekt składa się z wystawy plenerowej, wystawy wewnętrznej, katalogu w wersji papierowej, katalogu w wersji elektronicznej.
  • Generał Władysław Sikorski. Polityk i żołnierz Generał Władysław Sikorski. Polityk i żołnierz Wystawa przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie w 65. rocznicę tragicznej katastrofy na Gibraltarze, wśród której ofiar znajdował się premier i Naczelny Wódz generał Władysław Sikorski.
  • Polacy – Ukraińcy 1943–1945. »Antypolska akcja« OUN i UPA Bandery. Rzeź wołyńsko-galicyjska w dokumentach ukraińskich Polacy – Ukraińcy 1943–1945. »Antypolska akcja« OUN i UPA Bandery. Rzeź wołyńsko-galicyjska w dokumentach ukraińskich Wystawa ukazuje najkrwawszy okres w dziejach konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 40. ubiegłego stulecia. Jest częścią przygotowanej w 2002 r. ekspozycji „Polacy – Ukraińcy 1939–1947".
  • Polska armia Stalina Polska armia Stalina Znana była pod różnymi, bardziej lub mniej oficjalnymi, a niekiedy zawłaszczonymi przez komunistów nazwami: „Wojska Polskiego na Wschodzie”, „Pierwszego Korpusu”, „Armii Polskiej w ZSRR”, kościuszkowców, berlingowców, „Wojska Polski lubelskiej”, „odrodzonego Wojska Polskiego”, czy najbardziej utrwaloną – „Ludowego Wojska Polskiego”.