Zagłada Żydów

„Aktion Reinhardt” – zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie

W nocy z 16 na 17 marca 1942 r. rozpoczęła się likwidacja getta lubelskiego, pierwszego skupiska żydowskiego w Generalnym Gubernatorstwie, objętego Aktion Reinhardt, operacją mającą na celu fizyczną zagładę ludności żydowskiej w okupowanej Polsce centralnej.

Autorzy starają się wyjaśnić, czym była ta bezprecedensowa operacja i poprzez dokumenty, fragmenty relacji ocalałych i świadków pokazują, jak doszło do akcji, w jaki sposób ją zrealizowano, kim byli główni organizatorzy i sprawcy oraz jak na zagładę własnej społeczności zareagowali Żydzi. Nie zabrakło tu informacji o reakcjach Polaków, na oczach których rozegrał się dramat. Na wystawie wykorzystano zarówno dokumenty niemieckie, jak i raporty podziemia polskiego, ale główny głos oddano ocalałym, by sami opowiedzieli o swoich przeżyciach. Gdy brakowało oryginalnych dokumentów, odwołano się do publikacji naukowych. Całość została zilustrowana fotografiami, niejednokrotnie nigdy dotychczas niepublikowanymi lub nieznanymi polskiemu odbiorcy.

Realizacja: Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie

Autorzy:
dr Adam Puławski, dr hab. Dariusz Libionka, Robert Kuwałek

Informacja techniczna:
31 paneli, wersja polskojęzyczna, wystawa wewnętrzna

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej w Lublinie:
Agnieszka Jaczyńska, 81-536-34-63, agnieszka.jaczynska@ipn.gov.pl

 

Liczba wejść: 23861, od Data publikacji 02.07.2015