Zbrodnia Katyńska

Małopolanie w katyńskich dokumentach dr. Jana Robla

Ekspozycja prezentuje kopie protokołów sporządzonych przez zespół dr. Robla. Każdy z nich zawiera dokładny spis przedmiotów i dokumentów znalezionych przy zwłokach polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów w 1940 r. w Katyniu. Do każdego z protokołu dołączono fotografię oficera.

Autorzy:

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, Instytut Ekspertyz Sądowych, Uniwersytet Jagielloński

Informacja techniczna:
 
40 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo kolorowe plakaty wystawy. Wystawa dostosowana jest do prezentacji wewnętrznej.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Krakowie: 

tel. (012) 426 21 37

 

Liczba wejść: 26237, od Data publikacji 09.04.2015