Aparat władzy w PRL

Śladami zbrodni. Centralne Więzienie Rawicz

Wystawa pokazuje na współcześnie wykonanych fotografiach więzienie w Rawiczu jako miejsce kaźni Narodu Polskiego w latach stalinizmu. Na planszach przedstawiono miejsca związane z męczeństwem więźniów, z administracją i „ochroną” obiektu oraz budynki wykorzystywane tuż po wojnie przez sowiecką administrację wojskową.

Ważnym elementem wystawy jest plansza zawierająca ponad dwieście nazwisk więźniów politycznych straconych, zamordowanych lub zamęczonych w tym czasie w rawickim więzieniu. Osobną planszę poświęcono Kazimierzowi Pużakowi, nestorowi polskiego socjalizmu, który zmarł w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach w Centralnym Więzieniu w Rawiczu w 1950 r.

Autor: Bartosz Kuświk

Informacja techniczna: 16 plansz, 100 cm x 70 cm, w polskiej wersji językowej. Wystawa przeznaczona do prezentacji wewnętrznej.

Kontakt: Marcin Podemski (OBEP Poznań) tel. 61 835-69-65; e-mail marcin.podemski@ipn.gov.pl

Liczba wejść: 30983, od Data publikacji 24.11.2014