Kościół

  • Zdawałoby się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do nieśmiertelności Na ekspozycję składa się 14 plansz, które w 37 ujęciach ukazują najważniejsze momenty życia ks. Jerzego Popiełuszki – od jego młodości poprzez działalność duszpasterską i w Solidarności, aż po męczeńską śmierć z rąk SB.
  • Sacrum Poloniae Millennium w archidiecezji poznańskiej Wystawa, przygotowana przez poznański oddział IPN we współpracy z Archidiecezją Poznańską, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Wydziałem Historycznym UAM, Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, przypomina przede wszystkim przebieg obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski w archidiecezji poznańskiej. Prezentuje też jednak fotografie z Gniezna, Jasnej Góry, Krakowa i wielu innych zakątków naszego kraju, gdzie celebrowano ten niezwykły jubileusz.
  • Więzienne lata prymasa Wyszyńskiego Wystawa dokumentuje miejsca uwięzienia prymasa Stefana Wyszyńskiego. Składa się na nią kilkadziesiąt archiwalnych fotografii, pochodzących ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Zgromadzenia Księży Marianów w Stoczku Klasztornym, Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych Sanktuarium pw. św. Józefa w Prudniku oraz cytaty z Zapisków więziennych.
  • Pielgrzym nadziei. Jan Paweł II na ziemi wielkopolskiej 1979–1983–1997–1999 Wystawa „Pielgrzym nadziei. Jan Paweł II na ziemi wielkopolskiej 1979–1983–1997–1999” została otwarta 18 maja 2011 r. w Parku Zamkowym w Poznaniu.
  • Zielona Góra 30. Maja 1960 r. W obronie Domu Katolickiego Wystawa ukazuje protest mieszkańców Zielonej Góry z maja 1960 r., który był reakcją na decyzję komunistycznych władz o eksmisji parafii p.w. św. Jadwigi z zajmowanego przez nią od 1945 r. Domu Katolickiego. Na działania władz kilka tysięcy zielonogórzan odpowiedziało demonstracją (wzięło w niej udział ok. 5 tys. osób), która została brutalnie stłumiona przez oddziały ZOMO. Zatrzymano ponad 300 osób, z których 200 aresztowano.
  • Da mihi animas, caetera tolle. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904 – 1907 Wernisaż wystawy odbył się 3 listopada 2012 r. w Sali Perłowej Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Wystawa przybliża życie i działalność niezwykłego metropolity jakim był abp A. Baraniak.
  • Dobry pasterz w trudnych czasach. Arcybiskup Walenty Dymek 1888 – 1956 Wernisaż wystawy odbył się 22 października 2011 r. w Katedrze Poznańskiej. Ekspozycja przedstawia życie i działalność Walentego Dymka, od 1929 r. biskupa sufragana Archidiecezji Gnieźnieńsko – Poznańskiej, a od 1946 Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego. Na panelach wstępnych ukazano dom rodzinny Walentego Dymka, z którego wyniósł nie tylko głęboką wiarę, ale również postawę patriotyczną i wrażliwość na sprawy społeczne.
  • Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko Wystawa „Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko (1947−1984)”, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku, przedstawia życie i działalność duszpasterską ks. Jerzego Popiełuszki oraz jego męczeńską śmierć.