PRL – tematyka różna

Za Marksem bez Boga. Laicyzacja życia społeczno-politycznego w Polsce Ludowej w latach 1945–1989

Ekspozycja ukazuje tło polityczne oraz kolejne etapy laicyzacji polskiego społeczeństwa – sekularyzację przestrzeni publicznej, życia społecznego oraz prywatnej sfery życia obywatela, a także obrzędowość socjalistyczną oraz nowe święta i obyczaje.

Na wystawie zaprezentowano materiały (fotografie, plakaty, druki ulotne, dokumenty, fragmenty kronik szkolnych, materiały prasowe) ze zbiorów osób prywatnych i zbiorów instytucji, m.in. z archiwów centrali i oddziałów IPN, Archiwum Państwowego w Katowicach, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, urzędów stanu cywilnego, kilkunastu placówek muzealnych oraz placówek kulturalnych województwa katowickiego.

Ekspozycja została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach.

Autorki scenariusza: dr Łucja Marek i Monika Bortlik-Dźwierzyńska.

Projekt graficzny: Bogusław Nikonowicz.

Informacja techniczna: zestaw wystawienniczy przeznaczony jest do prezentacji w pomieszczeniach, składa się on z 35 plansz o wymiarach 100X100 cm, zawieszanych na lekkich aluminiowych stelażach o długości 190 cm.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej w Katowicach:  Monika Bortlik-Dźwierzyńska OBEP IPN w Katowicach (032) 207 03 12, e-mail: monika.bortlik@ipn.gov.pl 

 

Liczba wejść: 31233, od Data publikacji 21.11.2014