PRL – tematyka różna

  • W cieniu jednostki. Kult Stalina na Górnym Śląsku W cieniu jednostki. Kult Stalina na Górnym Śląsku Celem wystawy jest ukazanie różnych metod oddziaływania na społeczeństwo Górnego Śląska, służącego ugruntowaniu przekonania o wyjątkowej roli i niezwykłym znaczeniu sowieckiego dyktatora. Kreowaniem jego wizerunku zajmowała się przede wszystkim zhierarchizowana partia, której pomagały w tym organizacje społeczne, administracja i środki masowego przekazu.
  • Bieszczady w Polsce Ludowej 1944–1989 Bieszczady w Polsce Ludowej 1944–1989 Wystawa prezentuje powojenne losy regionu bieszczadzkiego. Życie polityczne, społeczne, gospodarcze i religijne zostało udokumentowane bogatym materiałem: zdjęciami, prasą, obwieszczeniami państwowymi oraz dokumentami wytworzonymi głównie przez organy bezpieczeństwa Polski Ludowej. Na części palet autorzy umieścili krótkie wyciągi dotyczące najważniejszych problemów i wydarzeń.
  • Komiks w PRL, PRL w komiksie Komiks w PRL, PRL w komiksie Nie wdając się w teoretyzowanie, komiks to opowieść, której narracja prowadzona jest za pomocą obrazu. Pojawił się w Polsce jeszcze przed wojną – tuż po niej został wyklęty jako bezmyślne dziecko „zgniłego kapitalizmu” – niszczące młode umysły – zatruwające je przemocą, komercją, wartościami obcymi nowej socjalistycznej wizji obywatela.
  • Chleba i wolności Chleba i wolności Ekspozycja została przygotowana w rocznicę upamiętnienia wydarzeń lat 1946, 1956, 1966, 1976 i 1981. Wszystkie zostały zaprezentowane na kilkunastu planszach. Rok 1946 ilustrują fotografie oddziału podziemia niepodległościowego mjr. Józefa Kurasia „Ognia”, zdjącia z manifestacji 3-majowej w Krakowie oraz z I Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  • Nowa Huta – miasto walki i pracy Nowa Huta – miasto walki i pracy Na początku 1949 r. sowieccy inżynierowie na realizację projektu budowy potężnej huty wybrali tereny wsi Pleszów i Mogiła, leżące na wschód od Krakowa. Obok kombinatu miało powstać wzorcowe, socjalistyczne, stutysięczne miasto. W planach miało być miastem nowoczesnym, pięknym i wygodnym, przyćmiewającym starą królewską stolicę. Utopijne plany wkrótce zderzyły się z komunistyczną rzeczywistością.
  • Ostatni 3 maja Ostatni 3 maja Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie. Poświęcona jest tragicznym wydarzeniom z 3 maja 1946 r. oraz ich dalszym konsekwencjom. Wydarzenia z 3 maja 1946 r. miały wielkie znaczenie psychologiczne dla ludności województwa krakowskiego.
  • Na zakrętach historii. Robotnicy Łodzi 1945-1981 Na zakrętach historii. Robotnicy Łodzi 1945-1981 Wystawa przedstawia powojenną historię społeczną łódzkiego środowiska robotniczego, której kulminacją było powstanie w mieście w 1980 r. silnego ośrodka NSZZ „Solidarność”. Ze szczególną uwagą potraktowano przemiany standardu życia i bezpieczeństwa pracy na przestrzeni lat, a także przypadki walki ekonomicznej i oporu społecznego wobec władzy.
  • Stowarzyszenie PAX czyli Bolesława Piaseckiego państwo w państwie Stowarzyszenie PAX czyli Bolesława Piaseckiego państwo w państwie Wystawa prezentuje działalność polityczną, wydawniczą i gospodarczą Stowarzyszenia PAX oraz sylwetkę jego przywódcy Bolesława Piaseckiego, przedwojennego działacza ONR-Falanga.

Wybierz Strony