PRL – tematyka różna

  • Pro i kontra. Młodzież w Polsce Ludowej Pro i kontra. Młodzież w Polsce Ludowej Wystawa prezentuje dwie postawy młodzieży polskiej wobec PRL: zaangażowanie w budowę i umacnianie ustroju socjalistycznego oraz jego kontestację. Zamiarem autorów wystawy było pokazanie, jak władze PRL próbowały indoktrynować młodzież, m.in. poprzez organizacje młodzieżowe i formacje mundurowe.
  • Od czterech kultur do monokultury. Kalendarium Łodzi 1939–1989 Od czterech kultur do monokultury. Kalendarium Łodzi 1939–1989 Wystawa przedstawia kalendarium historii miasta w okresie panowania dwóch totalitarnych systemów: nazizmu i komunizmu. Każdy panel opowiada o jednym roku, poczynając od kampanii wrześniowej i wkroczenia wojsk niemieckich w roku 1939, a kończąc na wyborach do Sejmu kontraktowego i eksplozji prywatnego handlu w roku 1989, z wyróżnieniem najważniejszych wydarzeń politycznych, gospodarczych i kulturalnych.

Wybierz Strony