Stan wojenny

  • Zbrodnia Lubińska 1982. Śmierć w rocznicę Sierpnia Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.
  • Czas apokalipsy. Stan wojenny 1981-1983 Wystawa „Czas apokalipsy. Stan wojenny 1981–1983" opowiada o jednym z najbardziej tragicznych okresów z najnowszej historii Polski. Składają się na nią archiwalne ilustracje, przede wszystkim z archiwum IPN, które w układzie chronologicznym przedstawiają wybrane wydarzenia z lat 1981–1983. Ich zbiorowym bohaterem jest społeczeństwo polskie z początku lat osiemdziesiątych.
  • Stan wojenny w SB-ckim albumie - wystawa internetowa Komunistom nie udało się środkami politycznymi wmontować „Solidarności” w system i podporządkować, postanowili zatem zdławić ją siłą wprowadzając stan wojenny. Jego bezprawie dotknęło miliony Polaków, również tych niezaangażowanych politycznie, zwykłych ludzi. Nikt nie policzył ich dramatów, rodzinnych tragedii, pokrzyżowanych planów, złamanych nadziei i zmarnowanej przyszłości.
  • 586 dni stanu wojennego Wystawa przybliża najważniejsze wydarzenia lat 1981–1983 w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym. Ekspozycja upamiętnia osobiste dramaty ofiar, indywidualne akty sprzeciwu Polaków, ale też różnorodność postaw podzielonego społeczeństwa.
  • Stan wojennym w województwie koszalińskim. Internowania – codzienność – manifestacje W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., nie czekając na formalne uchwalenie przez Radę Państwa dekretu o stanie wojennym, grupy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa zaczęły zajmować siedziby regionalnych struktur „Solidarności” oraz zatrzymywać jej działaczy. W ciągu jednej nocy internowano kilka tysięcy osób i w ten sposób sparaliżowano działanie wielomilionowego ruchu społecznego, którym był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
  • Wielkopolska w cieniu WRON – y Wystawa została otwarta 13 lutego 2008 r. w 25. rocznicę największej i najtragiczniejszej w skutkach demonstracji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, do jakiej doszło w Poznaniu, a powstała dzięki pomocy finansowej i organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" oraz Centrum Kultury „Zamek" w Poznaniu.
  • Kobiety internowane. Gołdap 1982 Wystawa przedstawia zaangażowanie kobiet w działalność związkową i opozycyjną, prezentuje także wprowadzenie stanu wojennego, ośrodek odosobnienia w Gołdapi, życie codzienne osób w nim zamkniętych oraz ich opór i pomoc udzielaną internowanym podczas ich pobytu tamże.
  • Represje stanu wojennego. Województwo białostockie 1981–1983/1989 Wystawa składa się z dwóch części nawiązujących do podziału społeczeństwa PRL w latach osiemdziesiątych XX w. Pierwsza reprezentuje niezadowolenie i dezaprobatę Polaków wobec panujących stosunków politycznych, druga – ówczesną władzę i jej organy, m.in. PZPR i SB. Ekspozycja przedstawia kolejno powstanie NSZZ „Solidarność”, wprowadzenie stanu wojennego i internowanie działaczy związku.
  • »...w godzinie ciężkiej próby...« Opozycja gorzowska od stanu wojennego do wyborów czerwcowych 1989 r. Wystawa stanowi ważne dopełnienie dotychczasowych ekspozycji „Warto było. Niezależne Zrzeszenie Studentów AWF Poznań filia Gorzów Wielkopolski 1980/1981”, „Ruch Młodzieży Niezależnej”, „Narodziny wolności” oraz „Karnawał »Solidarności« w Gorzowie Wielkopolskim 1980–1981”.
  • Stan wojenny Na ekspozycji zgromadzono fotografie, ulotki, afisze, plakaty i bibułę z lat 1981−1983. Przedstawiono ośrodki odosobnienia w Załężu, Uhercach, Nowym Łupkowie, Nisku i Gołdapi, gdzie przetrzymywane były osoby internowane.