XII Polonijne spotkania z historią najnowszą #mojaniepodległa

XII Polonijne spotkania z historią najnowszą #mojaniepodległa Dane personalne
Miejsce pracy
jpg, pdf, doc, docx, txt (plik w formacie pdf, doc, jpg)
Dotychczasowa współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej
(tak/nie)
(tak/nie)
Udział w seminarium
(tak/nie)
tak/nie
Przyjmuję do wiadomości, iż organizatorzy konferencji zapewniają zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych o standardzie turystycznym w ośrodku niewyposażonym w windę Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej BEN IPN z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, we wszelkich działaniach edukacyjnych prowadzonych przez BEN IPN w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)