Polonijny Turniej Debat Historycznych #mojaniepodległa - warsztaty dla liderów

Polonijny Turniej Debat Historycznych #mojaniepodległa - warsztaty dla liderów
Organizacja/instytucja polonijna reprezentowana przez Lidera
Udział w projekcie
(tak/nie)
(tak/nie)
(tak/nie)
kraj
miasto
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej BEN IPN z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, we wszelkich działaniach edukacyjnych prowadzonych przez BEN IPN w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)