Załoga SS KL Auschwitz


Powrót do wyników

BRUTTEL Emil


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
14-01-1912
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Moos
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; Realschule [szkoła realna]
Zawód / Beruf / Occupation:
Kaufmann/Buchhalter/Bankangestellte [kupiec/księgowy/urzędnik bankowy]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 30.03.1933 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 3461599
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.10.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 79. SS-Standarte/3. Sturm [79. Chorągiew SS/3. kompania]; 79. SS-Standarte/10. Sturm [79. Chorągiew SS/10. kompania]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Schütze [szeregowy]: [20.05.1937]; SS-Oberscharführer [sierżant]: [17.01.1938]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
251986
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 27.09.1938; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Rottenführer [kapral]: 01.04.1940; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.11.1941; SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.06.1943 - [01.10.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 30.03.1933 - 30.09.1933

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Deutsches Reichssportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa Rzeszy Niemieckiej]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents: