Załoga SS KL Auschwitz


Powrót do wyników

FRIEDRICHSEN Konrad Wilhelm Paul Johann


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
09-06-1906
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Hamburg
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
9 Klassen der Realschule [9 klas szkoły realnej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Kaufmann [kupiec]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 10.1937
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 05.1934; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Rottenführer [kapral]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
192548
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.09.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Unterscharführer [plutonowy]: [09.05.1944] - 01.10.1944; SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.10.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Deutsche Arbeitsfront (DAF) [Niemiecki Front Pracy]: 1934; Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) [Narodowosocjalistyczna Ludowa Opieka Społeczna]: 1934

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]