Załoga SS KL Auschwitz


Powrót do wyników

MENGELE Josef


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
16-03-1911
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Günzburg an der Donau
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
4 Klassen der Volksschule [4 klasy szkoły powszechnej]; Höhere Schule [szkoła średnia]: Abitur [matura]; Staatsexamen [egzamin państwowy]; Doktor Medizin Examen [egzamin doktorski z nauk medycznych]; Doktor Philosophie Examen [egzamin doktorski z filozofii]
Zawód / Beruf / Occupation:
Medizin Doktor/Philosophie Doktor [doktor medycyny/doktor filozofii]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.05.1938 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 5574974
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 05.1938
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
317885
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.08.1940; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Hauptscharführer [starszy sierżant]: 06.1939 - 01.08.1940; SS-Untersturmführer [podporucznik]: 01.08.1940 - 30.01.1942; SS-Obersturmführer [porucznik]: 30.01.1942; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 20.04.1943 - 08.05.1945
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Bund der Frontsoldaten/Stahlhelm [Związek Żołnierzy Frontowych/organizacja Stalowy Hełm]: 29.05.1931 - 31.01.1934; Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 31.01.1934 - 10.1934

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: in denen: [w tym]: Gebirgs-Jäger-Regiment 137 [137. Pułk Strzelców Górskich]: 24.10.1938 - 21.01.1939; Sanitäts-Ersatz-Abteilung 9 [9. zapasowy batalion sanitarny]: 15.06.1940 - 12.07.1940
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]: 1941; Eisernes Kreuz I. Klasse [Krzyż Żelazny I klasy]: 1942; Verwundetenabzeichen in Schwarz [Czarna Odznaka za Rany]; Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]; Deutsches Reichssportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa Rzeszy Niemieckiej]; Medaille „Winterschlacht im Osten 1941-1942” [Medal za Kampanię Zimową na Wschodzie 1941-1942]; Medaille für deutsche Volkspflege [Medal Niemieckiej Pomocy Społecznej]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents: