Kalendarium historyczne

IPN TV KONFERENCJE

IPNtv Konferencje - Międzynarodowa konferencja naukowa „Dąbrowszczacy w trzech odsłonach: wojna domowa, II wojna światowa, PRL” – Gdańsk, 26–28 czerwca 2018

Zapraszamy do obejrzenia zapisu trzydniowej konferencji. Bierze w niej udział ponad trzydziestu pracowników naukowych, w tym z Hiszpanii i Rosji.

I. WOJNA DOMOWA W HISZPANII – ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE

  • dr Pablo de la Fuente de Pablo (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Droga do wojny. II republika hiszpańska 1931–1936 [referat w języku angielskim] (9.30–9.50)
  • prof. Adam Wielomski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Heterogeniczność obozu narodowego (9.50–10.10)
  • dr hab. Tadeusz Miłkowski (Uniwersytet Warszawski) Frankistowskie prześladowanie kleru i polityków katolickich podczas wojny domowej i bezpośrednio po niej na tle prześladowań religijnych tego okresu (10.10–10.30)
  • dr Bartosz Kaczorowski (Uniwersytet Łódzki) „Przyjazna, ale podejrzliwa”. Portugalia Antónia de Oliveiry Salazara wobec Hiszpanii narodowej w latach 1936–1939 (10.30–10.50)

II. ORGANIZACJA BRYGAD MIĘDZYNARODOWYCH, Cz. 1

  • dr Mariusz Krzysztofiński (OBBH IPN Rzeszów) Front ludowy jako nowa metoda działania Kominternu (12.00–12.20)
  • dr hab. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski) Brygady Międzynarodowe i ich znaczenie na tle hiszpańskiej wojny domowej (12.20–12.40)
  • Mikołaj Kwiatkowski (Uniwersytet Warszawski/Archiwum Archidiecezji Warszawskiej) Prozopografia środowiska dąbrowszczaków w świetle akt AAN (12.40–13.00)

 KLIKNIJ I OBEJRZYJ  KOLEJNE SESJE KONFERENCJI

Wybierz Strony

Liczba wejść: 1654, od Data publikacji 27.06.2018