Kalendarium

13 stycznia 1964 roku Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim.

Więcej informacji:

 

J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
Solidarność z błoń. Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II, red. M. Drzonek, M. Siedziako, Szczecin 2011
Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2009
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008
 

 

13 stycznia 1982 roku:

- powstał Ogólnopolski Komitet Oporu, pierwsza powołana w stanie wojennym ponadregionalna (w zamierzeniu twórców ogólnopolska) struktura podziemna Solidarności, w kwietniu 1982 roku zastąpiona przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną

- w wielu kościołach w całej Polsce odprawiono Msze św. w intencji Ojczyzny. Najsłynniejsze celebrował później w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie bł. ks. Jerzy Popiełuszko

- duża część aktorów i twórców ogłosiła bojkot reżimowej telewizji i radia.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 36912, od Data publikacji 12.01.2019