Kalendarium

23 kwietnia 1989 roku zmarł Stefan Korboński, prawnik, działacz ruchu ludowego, żołnierz ZWZ i AK, Delegat Rządu na Kraj, poseł na Sejm Ustawodawczy z ramienia PSL,

działacz niepodległościowy i emigracyjny, autor publikacji poświęconych Armii Krajowej i Polskiemu Państwu Podziemnemu. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i kawaler Orderu Orła Białego (pośmiertnie).

Więcej informacji:

 

 

 

23 kwietnia 1911 roku urodził się Józef Cyrankiewicz, działacz socjalistyczny i komunistyczny, członek PPS i PZPR, wieloletni premier RP i PRL (1947–1952 i 1954–1970). Odsunięty od władzy po krwawej pacyfikacji wystąpień robotniczych na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Przewodniczący Rady Państwa PRL (1970–1972).

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki, R. Spałek, Warszawa 2011

 

 

23 kwietnia 1956 roku w związku z ujawnieniem zbrodniczej działalności aparatu bezpieczeństwa PRL po ucieczce na Zachód Józefa Światły, wysokiego funkcjonariusza MBP władze komunistyczne aresztowały Romana Romkowskiego, wiceministra bezpieczeństwa publicznego i Anatola Fejgina, dyrektora Departamentu X MBP. W 1957 roku za stosowanie niedozwolonych metod śledczych Roman Romkowski został skazany na 15 lat, a Anatol Fejgin na 12 lat pozbawienia wolności.

Więcej informacji:

„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005

 • Dokumenty dotyczące Stefana Korbońskiego z Archiwum IPN:

 • Notatka informacyjna Departamentu I MSW dotycząca Stefana Korbońskiego - s. 1.
  Notatka informacyjna Departamentu I MSW dotycząca Stefana Korbońskiego - s. 1.
 • Notatka informacyjna Departamentu I MSW dotycząca Stefana Korbońskiego - s. 2.
  Notatka informacyjna Departamentu I MSW dotycząca Stefana Korbońskiego - s. 2.
 • Notatka informacyjna Departamentu I MSW dotycząca Stefana Korbońskiego - s. 3.
  Notatka informacyjna Departamentu I MSW dotycząca Stefana Korbońskiego - s. 3.
 • Notatka dotycząca Stefana Korbońskiego - s. 1
  Notatka dotycząca Stefana Korbońskiego - s. 1
 • Notatka dotycząca Stefana Korbońskiego - s. 2
  Notatka dotycząca Stefana Korbońskiego - s. 2
Liczba wejść: 47296, od Data publikacji 18.04.2019